Přejít k obsahu

Studijní obory

Studium na FST upravují vnitřní předpisy ZČU

Předzápis:

Aktuální informace naleznete na stránce Předběžný zápis.

 

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Dálkové studium

Certifikátové studium

Další informace ke studiu na ZČU včetně Harmonogramu akademického roku najdete na stránkách prorektora pro studijní a pedagogickou činnost.

Patička