Přejít k obsahu

Vyhlášky děkana FST

Směrnice rektora č. 13R/2010 - VNITŘNÍ PŘEDPISY A VNITŘNÍ NORMY) je umístěna na adrese: http://legislativa.zcu.cz.

Databáze vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU (INIS) (zaškrtněte FST + tlačítko Filtrovat záznamy).

Vyhlášky děkana FST

12D2018 Dodatek č.1 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci FST 27.01.2020
3D2018 Dodatek č.2 Jmenování členů ekonom. komise FST 27.01.2020
4D/2020 Termín upřesňujících zápisů na FST ZČU v Plzni 13.01.2020
3D/2020 Výběrové řízení na obsazování studijních míst ve specializacích akadem. Bc. SP na FST ZČU v Plzni 13.01.2020
2D/2020 Jmenování pedagogické komise FST ZČU 13.01.2020
1D/2020 Jmenování studijních poradců FST ZČU v Plzni 13.01.2020
7D 2018_Prilohy 2018 16.10.2019
7D_2019_Dodatek c2 Zápisy studentů přijatých ve 2 kole přijímacího řízení 05.09.2019
7D/2019 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2019/2020 08.07.2019
8D/2019 Garanti studijních programů a předmětů na FST ZČU v Plzni platných od AR 2020/21 01.07.2019
6D/2019 Stipendia za studijní výsledky studentů v navazujícím magisterském (N2301) a v bakalářských SP (B2301, B2341) 11.06.2019
2D/2019 Dodatek (Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského SP na FST) 10.04.2019
5D/2019 Termíny konání SZZ na FST ZČU v Plzni 01.04.2019
4D/2019 Jmenování členů disciplinární komise FST 01.04.2019
3D/2019 Organizační pokyny pro studenty (NMgr., Bc.), kteří budou v AR 2019/20 skládat SZZ 14.03.2019
3D/2018 Dodatek č. 1 (Jmenování členů ekon. komise FST) 08.03.2019
2D/2019 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského SP na FST 17.01.2019
1D/2019 Termín upřesňujících zápisů na FST 17.01.2019
14D/2018 Stipendia studentů doktorského SP P2301 26.06.2018
12D/2018 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci 28.05.2018
11D/2018 Jmenování členů Oborových rad FST 19.04.2018
9D/2018 Organizační pokyny pro studenty (NMgr.,Bc.), kteří budou v AR 2018/2019 skládat SZZ 15.03.2018
8D/2018 Jmenování členů HR Award 15.03.2018
7D/2018 Magisterské a bakalářské SZZ na FST ZČU v Plzni 18.01.2019
6D/2018 O uskutečňování doktorského studijního programu 15.03.2018
5D/2018 Stanovení počtu kvalifikačních prací na jednoho pracovníka 15.03.2018
4D/2018 Garanti studijních programů a předmětů na FST ZČU v Plzni platných od AR 2019/2020 09.04.2018
3D/2018 Jmenování členů ekonomické komise FST 22.02.2018
1D/2018 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 12.01.2018
13D/2017 Oborově specifické požadavky na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uživatele 11.12.2017
7D/2017 Jmenování týmu pro zabezpečení kvality 20.04.2017
4D/2017 Jmenování rad studijních programů na FST 01.03.2017
12D/2016 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 06.12.2016
11D/2016 Jmenování pedagogické komise FST ZČU 17.10.2016
10D/2015 Jmenování strategického týmu FST 13.04.2015
13D/2014 Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu na FST 16.07.2014
11D/2014 Změna limitu získání kreditů za první semestr studia 26.06.2014
7D/2014 Předání výsledků kontroly splněných předmětů 03.06.2014
10D/2013 Povinná účast studentů na výuce 19.09.2013
9D/2013 Motivační systém pro studenty FST vyjíždějící na studium, stáž nebo praxi do zahraničí 19.09.2013
6D/2013 Kritéria hodnocení státní závěrečné zkoušky jako celku na Fakultě strojní ZČU v Plzni 19.09.2013
13D/2011 KARIÉRNÍ ŘÁD FAKULTY STROJNÍ ZČU 19.09.2013
12D/2011 ZÁSADY ŘÍZENÍ ČINNOSTÍ V OBLASTI VaVaI NA FST PO ZAHÁJENÍ ČINNOSTI RTI 19.09.2013
3D/2010 Úprava studijních plánů u bakalářských studijních programů komb. formy studia 19.09.2013
Archív

Patička