Průběh studia

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Sami si vyberete formu studia a jeho časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

 

Stránka je v přípravě. Informace budou dostupné od 31.1.2023

V případě potřeby bližších informací kontaktuje Ing. Václavu Pokornou tel 377 638 015, email: pok@fst.zcu.cz

 

Nejčastější otázky

What is your question?

The answer is...
Zpět nahoru