Disertační práce

Teze k disertační práci

Informace budou doplněny v nejkratším termínu. 

V případě potřeby bližších informací kontaktuje Ing. Václavu Pokornou tel 377 638 015, email: pok@fst.zcu.cz

 

Autoreferát k disertační práci

Informace budou doplněny v nejkratším termínu. 

V případě potřeby bližších informací kontaktuje Ing. Václavu Pokornou tel 377 638 015, email: pok@fst.zcu.cz

 

Disertační práce

Informace budou doplněny v nejkratším termínu. 

V případě potřeby bližších informací kontaktuje Ing. Václavu Pokornou tel 377 638 015, email: pok@fst.zcu.cz