Státní doktorská zkouška

Stránka je v přípravě. Informace budou dostupné od 31.1.2023

V případě potřeby bližších informací kontaktuje Ing. Václavu Pokornou tel 377 638 015, email: pok@fst.zcu.cz