Harmonogram akademického roku 2021/2022

Zimní semestr (ZS) probíhá od 1. září 2021 do 13. února 2022

ZS Výuka

20. září 2021
23. prosince 2021

ZS Zimní prázdniny

24. prosince 2021
2. ledna 2021

ZS Zkouškové

3. ledna 2022
11. února 2022

Letní semestr (LS) probíhá od 14. února 2022 do 31. srpna 2022

LS Výuka

14. února 2022
18. května 2022

LS Zkouškové

19. května 2022
31. srpna 2022

Podrobný harmonogram akademického roku naleznete v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (viz níže).

Důležité dokumenty