Přejít k obsahu

Přílohy k přihlášce

Přílohy k přihlášce

  • Potvrzení o úhradě poplatku (bankovní doklad o provedené finanční operaci či doklad o platbě v hotovosti) připojte neoddělitelně ke své přihlášce ke studiu na FST. Při použití elektronické přihlášky se platba (při zadání správných údajů) přiřadí automaticky k přihlášce a toto je možné zkontrolovat na www-stránkách. Přihlášky bez uvedeného dokladu o úhradě poplatku nebudou studijním oddělením děkanátu FST registrovány.

  • Uchazeč ze střední školy může přiložit doklady o velmi dobrých výsledcích ve středoškolských soutěžích (olympiády, SOČ).

  • Uchazeč může být informován o tom, že jeho přihláška je registrována studijním oddělením fakulty, pokud přiloží k přihlášce korespondenční lístek se svojí nadepsanou adresou.

  • Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech dále předloží:

  • Notářsky ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce absolvovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu.

  • Výpis všech absolvovaných předmětů a způsob jejich zakončení (zápočet, známka u předmětů zakončených zkouškou) absolvovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu (správnost údajů potvrdí příslušná fakulta vysoké školy, kde uchazeč absolvoval bakalářský nebo magisterský studijní program; potvrzení lze nahradit čestným prohlášením uchazeče).

  • Uchazeči, kteří nejsou absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů akreditovaných na fakultách Západočeské univerzity v Plzni, doplní předchozí výpis absolvovaných předmětů ještě o sylaby těchto předmětů (správnost údajů opět potvrdí příslušná fakulta, kde uchazeč absolvoval bakalářský nebo magisterský studijní program; potvrzení lze nahradit čestným prohlášením uchazeče).


Životopis, potvrzení o zdravotním stavu a ani osobní hodnocení uchazeče nejsou povinnou součástí přihlášky ke studiu.

Patička