Přejít k obsahu

Zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní 9.3.2017

Ve čtvrtek 9. března 2017  se na půdě Fakulty strojní uskutečnilo čtvrté zasedání Průmyslové rady Fakulty strojní ZČU, která je jedním z poradních orgánů děkana FST. Mezi 33 stálých členů  Průmyslové rady FST patří zástupci významných podniků,  CzechInvestu, Plzeňského kraje, Západočeské univerzity a poradce ministryně pro místní rozvoj v oblasti SmartCity. Pozvání na čtvrté  zasedání tentokrát  přijali představitelé deseti středních škol.

„Hlavní motivací  setkání členů Průmyslové rady FST je zamyšlení se nad postupnou transformací společnosti v duchu P 4.0.,“  řekl Milan Edl, děkan fakulty.

Vysoká škola současnosti by měla studenty připravit na profese, které teprve vzniknou. Vychovávat by proto měla absolventy se schopnostmi neustále se učit a přizpůsobovat se. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se fakulta bude snažit o vytvoření studijních programů, které jí pomohou pružněji reagovat na požadavky praxe. Zároveň by fakulta neměla podlehnout pouhé společenské poptávce a měla by se snažit o  udržení standardu elitní vzdělávací instituce.  FST se zaměřuje také na zahraniční spolupráci, v poslední době konkrétně na Bavorsko a Ukrajinu.

Problémem celé společnosti není jen akutní nedostatek technicky vzdělaných absolventů, ale razantně ubývá i pedagogů schopných učit technické předměty. Členové rady se dohodli  zorganizovat ještě v tomto akademickém roce seminář, zaměřený na konkrétní kroky, jak podpořit technické vzdělávání i na základních a středních školách. V souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů rada  navrhla utvořit ve spolupráci s pedagogickou fakultou samostatnou pracovní skupinu, která se tímto tématem bude zabývat. Firmy skloubí své individuální aktivity na podporu technického vzdělávání s aktivitami Fakulty strojní.

Zástupci průmyslové praxe vyvolali debatu o možnosti otevření dalších profesně zaměřených bakalářských studijních programů. Představitelé firem Škoda Transportation,  Grammer a Witte Automotive oficiálně deklarovali zájem o bakalářský studijní program profesně zaměřený na jakost.

Příští zasedání Průmyslové rady je plánováno na podzim tohoto roku.06.04.17

Zpět na seznam

Patička