Přejít k obsahu

Partneři Fakulty strojní

FST spolupracuje s významnými průmyslovými podniky v následujících oblastech spolupráce:

  • semestrální, bakalářská, diplomová, disertační práce,
  • participace na výzkumných projektech,
  • participace na výuce,
  • realizace studijních stáží,
  • účast na obhajobách kvalifikačních prací,
  • účast v Průmyslové radě FST,
  • Formule SAE,
  • realizace na kurzech celoživitního vzdělávání.

Seznam partnerů Fakulty strojní ZČU

Seznam spolupracujících středních škol

Patička