Přejít k obsahu

Nabídka FST

Pro průmyslové partnery nabízíme

 • spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje
 • další vzdělávání pracovníků
 • konzultace, expertní posudky a studie
 • prohlídky pracovišť a prostor školy
 • spolupráci na popularizaci techniky

Pro školy nabízíme

 • spolupráci při řešení studentských projektů
 • prohlídky pracovišť a prostor školy pro pedagogy a studenty
 • vyrovnávací kurzy pro studenty především netechnických škol
 • oponentské posudky
 • spolupráci při pořádání studentských soutěží, olympiád a pod.
 • informační návštěvy našich pracovníků u vás
 • spolupráci na popularizaci techniky

Podívejte se na nabídku kateder a pracovišť FST v oblasti výzkumu a vývoje.
Můžete si také stáhnout informační bulletiny Fakulty strojní, ve kterých najdete ucelený přehled nabídek v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti dalšího vzdělávání.

Podívejte se také na Veřejné zakázky ZČU - zadává Odbor správy a rozvoje aktiv

Patička