Přejít k obsahu

Projekt POPULÁR

Sedmičlenné konsorcium vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a.s. realizuje v rámci operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

projekt POPULÁR 
(http://www.comtesfht.cz/popular)

Projekt je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství.

Cílem je povzbudit zájem o technické obory na středních i vysokých školách a zajistit vzdělané pracovní síly pro toto odvětví i pro výzkum a vývoj v této oblasti.

 

Obsah projektu:

Projekt POPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky. Hodlá současně povzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ, s cílem zajistit pro odvětví a samotný výzkum a vývoj v něm vzdělané pracovní síly. Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 českých krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský). Projekt připravilo sedmičlenné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT, v němž jsou zastoupeny všechny stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ). Během 24 měsíců hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii 14 různých forem popularizace (v pěti hlavních aktivitách (typu A, B) a rovněž doplňkové vzdělávání. Celkem by mělo být podpořeno nejméně 1200 osob, z toho polovina studentů SŠ a VŠ. Projekt je synergický se dvěma v současnosti realizovanými projekty z OP VaVpI.

Patička