Přejít k obsahu

Projekt REGIOPOPULÁR

Devítičlenné konsorcium vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a.s. realizuje v rámci operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt

Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0012

Stručný obsah projektu:

Projekt REGIOPOPULÁR je zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) ve strojním inženýrství, oboru, který vytváří třetinu HDP ČR a je základem konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Projekt má ambice pobvzbudit zájem o technické obory na SŠ a VŠ, s cílem zajistit pro odvětví a výzkum a vývoj v něm realizovaný vzdělané pracovní síly.

Projekt je určen pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VOŠ a VŠ, akademické a výzkumné pracovníky VŠ a výzkumných ústavů 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský).

Projekt připravilo 9ti členné konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT a jsou v něm zastoupeny tři stupně škol (ZŠ, SŠ a VŠ).

Během 13 měsíců konsorcium hodlá pro tuto širokou cílovou skupinu připravit sérii dvaceti různých forem popularizace v šesti klíčových aktivitách (typu A, i obou aktivit typu B).

Celkem má být podpořeno nejméně 1210 osob, z toho je polovina studentů SŠ.

Projekt je synergický se dvěma nyní realizovanými projekty z OP VaVpI a navazuje na projekty OP VK z výzvy č. 44 a č. 35.

Patička