Přejít k obsahu

Výzkumný potenciál FST

Fakulta strojní západočeské univerzity v Plzni představuje svými pěti oborovými katedramiRegionálním technologickým institutem (RTI) a Centrem energetického výzkumu (VVRC) významnou vědecko - výzkumnou a vývojovou základnu v západočeském regionu. Fakulta strojní západočeské univerzity v Plzni se podílí na následujících činnostech: 

  • aplikovaný výzkum směřovaný ke specifickému a praktickému cíli
  • experimentální vývoj, jako systematická práce využívající existujících znalostí získaných výzkumem nebo zkušenostmi

 proděkan FST pro spolupráci s praxí

Podívejte se také na vybavení fakulty speciálním hardwarem a softwarem a experimentálním zařízením

Patička