Přejít k obsahu

Bakalářský studijní program

A/ Název studijního programu: Strojní inženýrství (B2301)

Standardní délka studia: 3 roky

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Studenti mohou po absolvování pokračovat ve studiu na dvouletém magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení se uchazeč hlásí na bakalářský studijní program Strojní inženýrství (B2301). První dva ročníky studia jsou pro všechny studenty společné a teprve ve 4. semestru se studenti formou konkurzu zapíší na zaměření na příslušné oborové katedře (jednotlivá zaměření z větší části korespondují s obory na navazujícím magisterském studiu), které studují v posledním roce studia. Na příslušné katedře pak zpracují svoji závěrečnou kvalifikační (bakalářskou) práci.

Nabídka zaměření:

-       Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

-       Strojírenská technologie-technologie obrábění

-       Stavba výrobních strojů a zařízení

-       Stavba energetických strojů a zařízení

-       Dopravní a manipulační technika

-       Průmyslové inženýrství a management

 

B/ Název studijního programu: Strojírenství (B2341)

Zaměření:   

- Diagnostika a servis silničních vozidel

- Zabezpečování jakosti

 - Programování NC strojů

Standardní délka studia:             3 roky

Forma studia:                            prezenční

Studijní program je otevřen za podpory průmyslových firem včetně firem AUTOMOTIVE s rozšířeným objemem praxí v těchto podnicích.

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Studenti mohou po absolvování pokračovat ve studiu na dvouletém magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

Výuka je od 2. ročníku soustředěna do 4 dnů v týdnu (pondělí až čtvrtek), v pátek mají studenti vyčleněn na povinnou praxi, která je realizována v jedné ze spolupracujících průmyslových firem, kde budou studenti zapojeni do řešení konkrétních úkolů.

V rámci přijímacího řízení se uchazeč hlásí přímo na jedno z nabízených zaměření, které však bude otevřeno pouze v případě, že se ke studiu zapíše minimálně 20 studentů. V opačném případě bude uchazeči nabídnuta možnost převedení na jiné zaměření tohoto studijního programu, případně na studijní program B2301 (viz výše). Není proto třeba podávat si „pro jistotu“ další přihlášku.

Vizualizace studijního plánu

Přijímací řízení

Nutnou podmínkou pro přijetí v bakalářském studijním programu je maturitou ukončené středoškolské studium. Požadované doklady.

Pro uchazeče, kteří budou skládat maturitní zkoušku až v září, nabízíme řešení – kontaktujte naše studijní oddělení.

Patička