Přejít k obsahu

Doktorské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu. Standardní doba studia je 4 roky. Studium se řádně ukončuje  obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.
 

Forma studia:

prezenční, kombinovaná

FST nabízí studium v následujících doktorských studijních programech:


Studijní obory doktorského studia


DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM na FST ZČU v Plzni

Kód studijního programu: P2301

Název studijního programu: Strojní inženýrství

Standardní doba studia v akademických rocích: 4

Forma studia: P, K (prezenční, kombinovaná)

Rok studia Kód stud oboru specializace Názvy jednotlivých studijních oborů (garantující katedra) Forma
1 až 4    2302V013 0 Stavba energetických strojů a zařízení P, K
2302V019 0 Stavba strojů a zařízení P, K
3911V016 0 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie P, K
2303V015 0 Inženýrství speciálních technologií a materiálů P, K
2301V007 0 Průmyslové inženýrství a management P, K
2303V004 0 Strojírenská technologie-technologie obrábění P, K


Kód studijního programu: P2301

Název studijního programu: Mechanical Engineering

Standardní doba studia v akademických rocích: 4

Forma studia: K (kombinovaná)

Rok studia Kód stud oboru specializace Názvy jednotlivých studijních oborů (garantující katedra) Forma
1 až 4    2302V013 0 Design of Power Machines and Equipment K
2302V019 0 Design of Machines and Equipment K
3911V016 0 Materials Engineering and Engineering Metallurgy K
2303V015 0 Engineering of Special Technologies and Materials K
2301V007 0 Industrial Engeneering and Management K
2303V004 0 Technology of Metal Cutting K

Patička