Přejít k obsahu

Kombinovaná forma studia

 

Dálkové studium na vysoké škole = kombinované studium

 

Forma studia, která je obecně známá pod pojmem dálkové studium, se nyní nazývá kombinované studium. Studijní programy označené jako kombinované mají zvláštní režim výuky, a proto je možné je studovat například při zaměstnání. Jde o kombinaci samostudia a prezenční výuky na fakultě, případně osobních konzultací s vyučujícími. Fakulta tak vychází vstříc uchazečům, kteří jsou zaměstnáni a chtějí či potřebují si zvýšit kvalifikaci.

Kombinovanou formou je možné studovat většinu nabízených studijních programů.

 

Výuka

Výuka v bakalářském studijním programu probíhá převážně v pátek a v sobotu 1x za 14 dní formou přednášek a konzultací a je rozvrhována na celý den.

Výuka v navazujícím magisterském studijním programu probíhá formou konzultací bez pevného rozvrhu. Student se domlouvá přímo s garantem předmětu. Na začátku semestru proběhnou první setkání dle rámcového rozvrhu.

Studijní plány se shodují se studijními plány pro prezenční studium s drobnými výjimkami. Studenti kombinovanou formou mohou požádat o změnu povinné zkoušky z angličtiny či němčiny na ruštinu.

 

Statut studenta

Student kombinovanou formou má v rámci univerzity stejné právo na využití studijních prostor, menzy či knihovny. Nemá však nárok na prospěchové či ubytovací stipendium. Do 26 let je i za studenta kombinované formy placeno povinné zdravotní pojištění, pokud není zaměstnancem.

Patička