Přejít k obsahu

Administrativní poplatek

Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativně správního poplatku, který činí 500,- Kč.

Platbu lze provést:

  • převodem z účtu
  • složením hotovosti na náš účet na přepážce banky
  • složením hotovosti na pokladně ZČU

 

Bankovní spojení:

částka:  500 Kč 
číslo účtu: 

4811530257

kód banky:  0100 
variabilní symbol: 

2175000120

konstantní symbol:  0558 (bankovním převodem) / 0379 (složenkou) 
specifický symbol: 

vygenerované oborové číslo přihlášky (u elektronicky podané přihlášky)

vaše rodné číslo bez lomítka (u písemně podané přihlášky) 

Informace o účtu (k platě nepotřebujete):

adresa příjemce: ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka Plzeň – město

Pro snazší dohledání platby doporučujeme uvést do poznámky jméno a příjmení uchazeče

Poplatek je třeba uhradit včas, aby byla platba u přihlášky evidovaná nejpozději k datu mezního termínu – viz „Podmínky pro přijetí ke studiu…“

Jak doložit provedenou platbu

U elektronické přihlášky není třeba nic dokládat - správně provedená platba se s přihláškou spáruje, což si může uchazeč ověřit dle pokynů v e-mailu obdrženém po podání e-přihlášky.

Doklad o zaplacení je ale třeba doložit v případě platby provedené v hotovosti na pokladně ZČU, pokud se jako specifický symbol uvede rodné číslo uchazeče!

Pokud podáváte přihlášku v klasické papírové formě, připojte k ní neoddělitelně potvrzení o úhradě poplatku (bankovní doklad o provedené finanční operaci či doklad o platbě v hotovosti - ústřižek složenky). Přihlášky bez uvedeného dokladu nebudou studijním oddělením děkanátu FST registrovány.

Bez uvedení správného specifického symbolu nebude platba s přihláškou spárována a přihláška pak zůstává nezaplacená!

V případě chybně provedené platby je třeba kontaktovat co nejdříve příslušnou studijní referentku a doložit údaje o provedené platbě, aby ji bylo možné dohledat.

V případě nezaplacení přihlášky bude přijímací řízení zastaveno. Uchazeč v 1. kole může požádat prostřednictvím studijního oddělení o přeřazení přihlášky do 2. kola.

Patička