Přejít k obsahu

Jak vyplnit přihlášku

V případě e-přihlášky Vás systém povede krok po kroku. U papírové přihlášky dbejte na čitelnost a nezapomeňte na e-mailovou adresu!

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. V e-přihlášce je však důležité upozornit na případná zdravotní specifika.  Uchazeč bude následně kontaktován pracovnicemi Informačního poradenského centra ZČU, které se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pracují.

Uchazeči do bakalářských studijních programů vyplní:

  • studijní program (specializaci)
  • osobní údaje
  • studijní výsledky ze SŠ (vyplní i uchazeči z VOŠ):
  • průměrný prospěch za jednotlivé ročníky studia* (do průměru se nezapočítává známka z chování) – kolonky „průměr 1-4“
  • koncové známky z matematiky za jednotlivé ročníky * - kolonky „matematika 1-4“

*Uchazeči v 1. kole, kteří dosud na SŠ studují uvedou koncové výsledky za 1.-3. ročník, za 4. ročník pak výsledky z 1. pololetí. V případě 2-3leté nástavby uveďte údaje pouze z tohoto studia.

Body za případnou Aktivitu budou doplněny fakultou po předložení příslušných certifikátů.

  • vyplňte předchozí studium na VŠ (i neúspěšné), pokud jste již na nějaké VŠ studoval(a)

 

Uchazeči do navazujících magisterských programů vyplní:

  • studijní program (specializaci)

Je možné podat více než jednu e-přihlášku, nezapomeňte však zvolit pořadí priorit u jednotlivých programů / specializací – administrativní poplatek zaplaťte pouze u přihlášky s prioritou 1.
Pozor! Pokud si zároveň podáváte i přihlášku do  bakalářského studijního programu, je třeba uhradit administrativní poplatek i za ni.

  • osobní údaje
  • předchozí studium na VŠ – pokud zatím nemáte studium dokončené, nevyplňujte rok ukončení ani titul

 

Uchazeči o opakované přijetí po předchozím neúspěšném studiu na FST

Zaktualizujte údaje v přihlášce, nezapomeňte uvést své předchozí studium na FST - i stávající, dosud neukončené. Není nutné znovu uvádět studijní výsledky ze střední školy, protože podle nich už nebudete posuzován(a).

Patička