Přejít k obsahu

Jak vyplnit přihlášku

V případě e-přihlášky Vás systém povede krok po kroku. U papírové přihlášky dbejte na čitelnost a nezapomeňte na e-mailovou adresu!

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. V e-přihlášce je však důležité upozornit na případná zdravotní specifika.  Uchazeč bude následně kontaktován pracovnicemi Informačního poradenského centra ZČU, které se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pracují.

Uchazeči do bakalářského studijního programu B2301 / B2341

 • vyplňte studijní program, na který se hlásíte

 • vyplňte osobní údaje

 • vyplňte požadované výsledky ze SŠ (vyplní i uchazeči z VOŠ):

  - průměrný prospěch za jednotlivé ročníky studia* (do průměru se nezapočítává známka z chování)
  - koncové známky z matematiky za jednotlivé ročníky *

  * Uchazeči v 1. kole, kteří dosud na SŠ studují uvedou koncové výsledky za 1.-3. ročník, za 4. ročník pak výsledky z 1.pololetí. V případě 2-3leté nástavby uveďte údaje pouze z tohoto studia.

  o    vyplňte předchozí studium  na VŠ (i neúspěšné)

Uchazeči do navazujícího magisterského programu N2301

 • vyplňte studijní program a obor, na který se hlásíte - uchazeči mohou vyplnit 1 až 2 obory na jednu přihlášku, případně podat více e-přihlášek; nezapomeňte zvolit pořadí priorit u jednotlivých oborů – administrativní poplatek zaplaťte pouze u přihlášky s prioritou 1
  (Pozor! Přihlášky na rozdílné studijní programy, např. B2301 a N2301, je nutné podat a zaplatit zvlášť.)

 • vyplňte osobní údaje

 • vyplňte předchozí studium na VŠ – pokud zatím nemáte studium dokončené, titul bude doplněn po předložení diplomu

 

Uchazeči o opakované přijetí po předchozím neúspěšném studiu na FST

Zaktualizujte údaje v přihlášce, nezapomeňte uvést své předchozí studium na FST - i stávající, dosud neukončené. Není nutné znovu uvádět studijní výsledky ze střední školy, protože podle nich už nebudete posuzován(a).

Patička