Přejít k obsahu

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Přihlášky je možné podávat pro bakalářské programy do 15.4.2020. Pro navazující a doktorské studijní programy do 31.5.2020.

Viz níže uvedený Přehled důležitých termínů.

A/ Bakalářské studijní programy (bez přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech B2301-Strojní inženýrství a B2341-Strojírenství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2020/2021

B/ Navazující magisterský studijní program (bez přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu N2301-Strojní inženýrství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2020/2021

C/ Doktorský studijní program

Budou upřesněny

Profily absolventů Bc. a Ing.

Přehled důležitých termínů

Žádost o převedení přihlášky do 2. kola

Poučení účastníka řízení


Předpokládaný počet přijatých uchazečů

Bc. studium: 600
Mgr. studium navazující: 150
Ph.D. studium: bude upřesněno

Přehledové informace o přijímacím řízení na FST z předchozích let zde

Kontakty

Děkanát FST

K rukám … (kontaktní osoba – viz níže)

Univerzitní 22
306 14 Plzeň


Požadované dokumenty k přijímacímu řízení je třeba doručit na tuto adresu poštou či osobně.  

Kontaktní osoba pro přihlášky do bakalářského a navazujícího magisterského studia:

Mgr. Kateřina Brandová
studijní oddělení FST, dveře UV211
tel: +420 377 63 80 10
e-mail: brandova@fst.zcu.cz

Kontaktní osoba pro přihlášky do doktorského studia

Dana Kučerová
studijní oddělení FST, dveře UV210
tel: +420 377 63 80 15
e-mail: dkucero@fst.zcu.cz

Study Programmes in English:

Ing. Roman Čermák, PhD.

dveře UK209
tel: +420 377 63 82 69
e-mail: rcermak@kks.zcu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení: Po, St, Pá 7:30-11:00, 12:30-14:30 

Patička