Přejít k obsahu

Diferenční zkoušky

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

 

VYROVNÁVACÍ PŘEDMĚTY

Studijní plány navazujících magisterských programů navazují na dosavadní bakalářský studijní program B2301-Strojní inženýrství. Uchazeč o studium do navazujícího magisterského studijního programu předkládá spolu s přihláškou mimo jiné soupis předmětů absolvovaných v rámci předchozího VŠ studia. V případě, že uchazeč absolvoval jiný studijní program než B2301 na FST, nebo jiné zaměření v rámci tohoto programu, než je obor, na který se hlásí, fakulta posoudí nutnost předepsat vyrovnávací předměty (diferenční zkoušky) a vypíše je do uchazečem předvyplněného formuláře. Tyto předměty je pak třeba v průběhu studia splnit nad rámec daného studijního plánu. Pokud uchazeč o opakované přijetí požadované a již dříve předepsané předměty ve svém předchozím studiu splnil, nebudou již pro úspěšné dokončení studia programu znovu požadovány.

Diferenční zkoušky se posuzují pouze u programu (specializace) s prioritou 1.

Kopii formuláře s předepsanými vyrovnávacími předměty obdrží přijatý uchazeč spolu s rozhodnutím.

 

Formulář

Seznam vyrovnávacích předmětů

 

ZÁPIS VYROVNÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Předepsané předměty si přijatý uchazeč zapisuje v rámci předzápisu (dle pokynů zaslaných spolu s rozhodnutím - v 1. kole, či uveřejněných na webu fakulty - ve 2. kole). Doporučujeme zapsat si tyto předměty v 1. roce studia, není to však podmínkou. Předměty nejsou součástí standardního studijního plánu, v nabídce předzápisu (Portál - Moje studium - Předzápis - záložka „Struktura studijního plánu“) tedy nejsou a je třeba je zapsat jednotlivě na záložce „Vyhledat předmět“. Zápis je možný do naplnění kapacity předmětu. 

Patička