Přejít k obsahu

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Spuštěno 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy. 

Specializace Zabezpečování kvality se pro malý zájem uchazečů v 1. kole nebude v akademickém roce 2020/2021 otevírat.

Přihlášky je možné podávat do 5.8.2020. 

Viz níže uvedený Přehled důležitých termínů.

A/ Bakalářské studijní programy (bez přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí v bakalářských studijních programech Strojní inženýrství a Strojírenství na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2020/2021 (upraveno v souladu s § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů)

B/ Navazující magisterský studijní program (bez přijímací zkoušky)

Podmínky pro přijetí v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní ZČU v Plzni pro akademický rok 2020/2021 (upraveno v souladu s § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů)

C/ Doktorský studijní program

Budou upřesněny

Pro zahraniční uchazeče o studium nabízí Ústav jazykové přípravy, Západočeské univerzity v Plzni, složení zkoušky z českého jazyka pro potřeby přijímacího řízení na fakultu v těchto termínech: 15. 6. 2020 a 22. 6. 2020. V případě zájmu může uchazeč kontaktovat studijní oddělení fakulty (brandova@fst.czu.cz) pro bližší informace.

Profily absolventů Bc. a Ing.

Přehled důležitých termínů

Žádost o převedení přihlášky do 2. kola

Poučení účastníka řízení


Předpokládaný počet přijatých uchazečů

Bc. studium: 600
Mgr. studium navazující: 150
Ph.D. studium: bude upřesněno

Přehledové informace o přijímacím řízení na FST z předchozích let zde

Kontakty

Děkanát FST

K rukám … (kontaktní osoba – viz níže)

Univerzitní 22
306 14 Plzeň


Požadované dokumenty k přijímacímu řízení je třeba doručit na tuto adresu poštou či osobně.  

Kontaktní osoba pro přihlášky do bakalářského a navazujícího magisterského studia:

Mgr. Kateřina Brandová
studijní oddělení FST, dveře UV211
tel: +420 377 63 80 10
e-mail: brandova@fst.zcu.cz

Kontaktní osoba pro přihlášky do doktorského studia

Dana Kučerová
studijní oddělení FST, dveře UV210
tel: +420 377 63 80 15
e-mail: dkucero@fst.zcu.cz

Study Programmes in English:

Ing. Roman Čermák, PhD.

dveře UK209
tel: +420 377 63 82 69
e-mail: rcermak@kks.zcu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení: Po, St, Pá 7:30-11:00, 12:30-14:30 

Patička