Přejít k obsahu

Habilitační řízení

Zahájená habilitační řízení

Uchazeč Pracoviště Obor Zahájení
Ing. Ondřej Chocholatý, Ph.D. FST-KMM, ZČU Strojní inženýrství 4. 6. 2019
RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Č.B. Strojní inženýrství 20. 4. 2019

Dr. Ing. Pavel Polach

FST-RTI, ZČU Strojní inženýrství 10. 03. 2020

Pravidla:

  1. Základní náležitosti habilitačního řízení jsou dány příušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
  2. Žadatel postupuje dle vnitřního předpisu ZČU: "PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" a habilitační ření probíhá v souladu s tímto předpisem.

Akreditovaný obor habilitačního řízení na FST

  • Strojní inženýrství

Oborově specifické podrobnosti ohledně pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace uchazeče jsou stanoveny vyhláškou děkana:  "Oborově specifické požadavky na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uchazeče". 

Přílohy:

1.      Kvantifikovaná kritéria FST ZČU v Plzni pro jmenovací/habilitační řízení.

2.      Návrh na zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

3.      Stručná charakteristika uchazeče o zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

4.      Titulní strana podkladů pro zahájení habilitačního/jmenovacího řízení.

5.      Šablona pro Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem.

6.      Šablona pro Usnesení komise pro hodnocení habilitační/profesorské přednášky.

7.      Šablona prezenční listiny z hlasování o Usnesení habilitační komise/komise pro jmenování profesorem. 

Poplatek za habilitační řízení

Poplatek za habilitační řízení se na ZČU platí a informaci o tom uvádí vnitřní předpis /"PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM" /(Vyřizuje PR-V)

Jeho aktuální výše je stanovena dle dokumentu /Poplatky v akademickém roce /rozhodnutí rektora (Vyřizuje PR-P)

Jděte na 

-> Legislativa -> Vnitřní normy ZČU -> Vnitřní norma s celouniverzitní působností / Internal norms applicable throughout the university: zaškrtněte Rektor -> stiskněte "Filtrovat záznamy"

Systém placení poplatku na FST

Společně s žádostí o zahájení habilitačního řízení musí uchazeč přinést i potvrzení o zaplacení poplatku.

Poplatek se platí v pokladně ZČU (budova rektorátu), nebo na účet univerzity:

č.ú.: 4811530257/0100,

v.s. 2175217,

specifický symbol: rodné číslo uchazeče.

  

Docenti jmenovaní od roku 2007

Jmenovaný docentem Pracoviště Obor VR - zahájení VR - obhajoba Jmenován od
doc. Ing. Karel KOUŘIL, Ph.D. RTI a FST-KTO, ZČU Strojní inženýrství 18. 9. 2018 4. 6. 2019
doc. Ing. Jiří MARTAN, Ph.D. NTC-TTP a FST-KTO, ZČU Strojní inženýrství 17.9.2018 12. 3. 2019 1.4.2019
doc. Ing. Václav KUBEC, Ph.D. KKS-FST, ZČU Strojní inženýrství 5.6.2018 20. 12. 2018 4.2.2019
doc. Ing. Miroslav Gombár, PhD. KTO, FST ZČU Strojní inženýrství 5.12.2017 5.6.2018 1.7.2018
doc. Ing. Martin Melichar, Ph.D. KTO, FST ZČU Strojní inženýrství 5.12.2017 20.3.2018 1.5.2018
doc. Ing. Pavel Francisko, Ph.D. KMM, FST ZČU Strojní inženýrství 6.6.2017 5.12.2017 8.1.2018
doc. Ing. Michal Hoznedl, Ph.D. KKE, FST ZČU Strojní inženýrství 6.6.2017 5.12.2017 8.1.2018
doc. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D. KMM, FST ZČU Strojní inženýrství 6.6.2017 26.9.2017 17.10.2017
doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. KTO, FST ZČU Strojní inženýrství 6.6.2017 26.9.2017 17.10.2017
doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.  KKE, FST ZČU  Strojní inženýrství 1.3.2016  7.6.2016  1.7.2016
doc. Dr. Michal SĄSIADEK UNI, Zielona Góra Strojní inženýrství 7.6.2016  6.12.2016  1.2.2017
doc. Dr. Vladislav KOLARIK Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT Strojní inženýrství 7.10.2014 3.3.2015 1.4.2015
doc. Dr. Ing. Daniel PAKULA Silesian University Polsko Strojní inženýrství 4.3.2014 3.6.2014 1.7.2014
doc. Ing. Jan HLAVÁČ, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 4.6.2013 8.10.2013 1.11.2013
doc. Ing. Theodor BERAN, Ph.D. FS - ČVUT Strojní inženýrství 4.6.2013 8.10.2013 1.11.2013
doc. Ing. Jan ŘEHOŘ, Ph.D. FST-KTO-ZČU Strojní inženýrství 13.3.2012 5.6.2012 15.6.2012
doc. RNDr. Josef VOLDŘICH NTC-ZČU Strojní inženýrství 6.12.2011 13.3.2012 1.4.2012
doc. Ing. Ludmila KUČEROVÁ, Ph.D. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 15.3.2011 4.10.2011 15.10.2011
doc. RNDr. Josef KASL, CSc. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 15.3.2011 7.6.2011 1.7.2011
doc. Ing. Helena ZÍDKOVÁ, Ph.D. FST - KTO - ZČU Strojní inženýrství 21.9.2010 7.12.2010 15.12.2010
doc. Ing. Ján DŽUGAN, Ph.D. COMTES FHT Strojní inženýrství 9.3.2010 21.9.2010 1.10.2010
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 8.12.2009 9.3.2010 1.4.2010
doc. Ing. Slawomir KLOS, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Zdeněk ULRYCH, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 6.10.2009 8.12.2009 1.1.2010
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. FST-KPV-ZČU Strojní inženýrství 9.6.2009 6.10.2009 15.10.2009
doc. Ing. Stanislav NĚMEČEK, Ph.D. FST - KMM - ZČU Strojní inženýrství 17.3.2009 9.6.2009 1.7.2009
doc. Ing. Miloslav KEPKA, CSc. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 9.12.2008 17.3.2009 1.4.2009
doc. Ing. Jiří ČESÁNEK, Ph.D. FST-KTO-ZČU Strojní inženýrství 9.12.2008 17.3.2009 1.4.2009
doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. FEK-KIP-ZČU Strojní inženýrství 23.9.2008 9.12.2008 1.1.2009
doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 10.6.2008 23.9.2008 15.10.2008
doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 10.6.2008 23.9.2008 15.10.2008
doc. Ing. Josef FORMÁNEK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 18.3.2008 10.6.2008 1.7.2008
doc.Ing. Jan HÁN, Ph.D. FST - KPV - ZČU Strojní inženýrství 18.3.2008 10.6.2008 1.7.2008
doc. RNDr. Dagmar JANDOVÁ, Ph.D. FST - KMM - ZČU
Škoda výzkum,s.r.o.
Strojní inženýrství 16.1.2007 11.12.2007 1.1.2008
doc.Ing. Jiří POLANSKÝ, Ph.D. FST - KKE - ZČU Strojní inženýrství 16.1.2007 9.10.2007 1.11.2007
doc. Ing. Václav VANĚK, Ph.D. FST - KKS - ZČU Strojní inženýrství 16.1.2007 15.5.2007 1.6.2007
doc.Ing. Olga BLÁHOVÁ, Ph.D. FST - KMM - ZČU
NTC
Strojní inženýrství 31.10.2006 20.3.2007 1.4.2007
doc.RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. FEK - KSO - ZČU Strojní inženýrství 31.10.2006 20.3.2007 1.4.2007

Patička