Přejít k obsahu

Oznámení o příštím zasedání vědecké rady FST

Slavnostní Vědecká rada Fakulty strojní ZČU se koná ku příležitosti 70. výročí výuky technických oborů v Plzni,
dne 1. října 2019 v Parkhotelu congress center Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň.

Vědecká rada FST se koná od 8:30 hod.

Slavnostní VR FST se koná od 14:30 hod.

Plánované termíny:

3. 12. 2019

 

Patička