Přejít k obsahu

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v ČR

Od roku 2004 Rada vlády pro výzkum a vývoj zpracovává Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje, upravující pravidla, jaké výstupy budou hodnoceny, a jejich rozličnou váhu. Pravidla byla každý rok modifikována. 


Bližší informace jsou na stránkách www.vyzkum.cz.

Další informace k této problematice naleznete na stránkách prorektora ZČU pro VaV.

 

Podívejte se také na stránky knihovny ZČU www.knihovna.zcu.cz.

Patička