Přejít k obsahu

RIV

RIV = Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje. 

Data do RIVu se předávají prostřednictvím databáze OBD, který je přístupný prostřednictvím informačního systému INIS http://inis.zcu.cz.

  • Vše co jde do RIV musí být v OBD
  • Ne vše, co je v bliografické databázi OBD jde do RIV (RIV > návaznost na projekt)
  • Ne vše, co je v bliografické databázi OBD jde do Alephu (Aleph > tištěné dokumenty, elektronické dokumenty…)

Publikační činnost ZČU a informace o RIV naleznete v elektronické podobě na stránkách knihovny

Informační systém výzkumu a vývoje

Tato aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích rejstříku informací o výsledcích a Informace o předávání údajů, provozovaného podle § 12 odst. 4 a podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum a vývoj jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje.

Pro vkládání dat do IS VaV můžete použít aplikaci Vklap.

Pokud chcete vyhledávat v databázi RIV přejděte na Informačního systému výzkumu a vývoje
(pozor, databáze bývá často přetížená)

Možnosti hledání např. podle
Organizace předkladatele: Západočeská univerzita v Plzni
IČ: 49777513
Organizační jednotka: Fakulta strojní
Kód organizační jednotky: 23640
Autora
Výzkumného záměru / projektu

Patička