Přejít k obsahu

Evidence mobilit na FST

studentů (studentek) FST ZČU vyjíždějících na zahraniční stáže 


Všichni studenti (studentky) (Bc., Ing., Ph.D.), kteří (které) vyjíždějí na zahraniční stáže trvající déle než jeden týden, oznámí tuto skutečnost před svým výjezdem na oddělení Zahraniční vztahy, které mobility eviduje.

Poté studenti postupují podle pokynů pracovníků odd.Zahraniční vztahy.

Tato oznamovací povinnost se vztahuje na všechny studenty/studentky FST, kteří/které vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty (v rámci programu ERASMUS+, Free movers a dalších) a pracovní stáže (v rámci jakéhokoliv programu).
Bez oznámení mobility a provedení následných kroků k její evidenci nelze studentovi/studentce přiznat žádné stipendium, a nelze stáž zahrnout do řádného studia.

Evidenci mobilit provádí vždy odbor Zahraničních vztahů ZČU.

Patička