Přejít k obsahu

Financování pobytu v zahraničí

Na uhrazení celkových nákladů na pobyt a stáž se obvykle podílejí následující složky: 

 1. Projekt
  • ERASMUS  
  • INTER
  • projekty OP VK, OP VVV, apod.
 2. Příspěvek děkana FST formou mimořádného stipendia (na tento příspěvek nevzniká nárok automaticky a je nutné o něj požádat)
 3. Příspěvek z prostředků vedoucího katedry/pracoviště
 4. Příspěvek z prostředků předsedy oborové rady (je relevantní pro Ph.D. studium)
 5. Další zdroje (vlastní prostředky, granty, sponzoring, dodatečné stipendium udělené zahraniční univerzitou (obdoba našeho ubytovacího stipendia) ...)

O podporu děkana Fakulty strojní si můžete požádat prostřednictvím formuláře: Program podpory FST - studijní/přednáškové pobyty a stáže

Patička