Přejít k obsahu

Možnosti studia v zahraničí

!!! Sledujte aktuality na strankach Zahraničních vztahů !!!

Absolvování celého studia je obvykle velmi nákladné (200 - 300tis. Kč za 1 rok na „běžných“ školách) a tudíž pro většinu zájemců nedostupné.

Pro ty, kteří si obsolvování celého studia nemohou z finančních či jiných důvodů dovolit se nabízí možnost krátkodobého studia:

 • ERASMUS -mobility na základě bilaterálních dohod po celé Evropě
  Délka stáže: min.3 měsíce, obvykle 1 semestr. Minimálně 20 kreditů.
 • CEEPUS -mobility pro střední a východní Evropu
  V rámci programu CEEPUS se tvoří sítě VŠ institucí. Studenti se pohybují v rámci těchto sítí. Kromě toho se nevyčerpané prostředky přidělují pro tzv. free-movers.
 • AKTION -ČR a Rakousko
  AKTION je založen na bilaterálních dohodách. Kromě toho je je možné občas žádat o individuální mobilitu.

Poznámka: ZČU, FST není momentálně členem žádné sítě ani AKTION. Studenti ale mohou zkusit free-movers - individuálně.

 • Stiftung Fachhochschule Regensburg
  Stipendium, které vypisuje FH Regensburg ve spolupráci s řadou průmyslových podniků. Trvání stáže min. 1 měsíc. Stipendium je určené pro studenty, kteří úspěšně ukončili pátý semestr studia nebo doktorandy. Studenti podávají přihlášku individuálně, elektronickou formou. Relativně velká úspěšnost studentů z FST.
  Požadované doklady: Písemná žádost (nutno vyžádat: auslandsamt@fh-regensburg.de), kopiie studijních plánů (překlad do němčiny) a známky ze zkoušek, doporučení garanta studijního oboru (zaměření) z FST, životopis v němčině, potvrzrní o znalosti jazyka - němčina, motivační dopis - údaje o zásadním studijním zájmu a zvláštní zájmy (odbornost, důležité pro fy. při volbě náplně praxe).
 • Vládní stipendia -různé státy světa (obvykle limitovaná nabídka). Vládní stipendia MŠMT jsou poskytována na základě mezivládních dohod.
 • Podpora MŠMT ČR - Rozvojové projekty na podporu mobilit.
 • a mnoho dalších...

Informace o jednotlivých projektech a výměnných programech naleznete na stránkách odboru Zahraničních vztahů ZČU.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se mobilit kontaktujte koordinátora FST Ing. Romana Čermáka, Ph.D.

Patička