Přejít k obsahu

Proč studovat v zahraničí

  1. Západočeská univerzita má zvýšení mobilit studentů jako jeden ze strategických cílů na následující období (cca.5 let).
  2. Ministerstvo školství (MŠMT) podporuje mobility studentů.
  3. Mnoho zahraničních institucí, resp. vlád jiných zemí, nabízí stipendia pro VŠ studenty.

Většina VŠ v České republice přešla na model studia 3+2 (3 roky bakalářské a 2 roky navazující magisterské) v souladu s tzv. Boloňskou deklarací.

Důsledky:

Kompatibilita studijních programů...

Přenositelnost kreditů a uznávání studia na jiné VŠ.

 • Uznávání ECTS kreditů: Všechny kredity jsou na FST uznány minimálně jako volitelné předměty. Po návratu ze stáže student(ka) předloží na studijním oddělení přehled absolvovaných předmětů a jejich krátké sylaby (český překlad) + požadavek na uznání za předměty FST (viz STAG). Posouzení žádosti o uznání předmětů je v kompetenci proděkana pro studijní záležitosti.

Přínosy pro osobní rozvoj

 • Naučíte se pořádně cizí jazyk.
 • Vybudujete si kontakty a najdete přátele v zahraničí.
 • Poznáte cizí kulturu (jako ji nikdy nemůžete poznat jako turista).
 • Získáte „nadhled“ ....
 • Stáž v zahraničí bude „perlou“ ve vašem životopisu, až se budete ucházet o práci.

Patička