Přejít k obsahu

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě

Předměty absolvované v rámci mobility na zahraniční univerzitě jsou studentovi uznány (přeneseny) jako předměty typu A, B nebo C s kreditním ohodnocením odpovídajícím kreditům ze zahraniční univerzity (v připadě, že má zaveden ECTS kreditní systém), nebo s kreditním ohodnocenim, které určí děkan se souhlasem garanta studijního programu nebo garanta studijního oboru (pokud byl předmět splněn na škole, která neužívá ECTS).

Podrobnější informace podá proděkan pro zahraniční vztahy.

Patička