Přejít k obsahu

Moje studium

Studium na FST upravují vnitřní předpisy ZČU

Předzápis:

Aktuální informace naleznete na stránce Předběžný zápis.

Studijní obory:

Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Dálkové studium

Certifikátové studium

Další informace ke studiu na ZČU včetně Harmonogramu akademického roku najdete na stránkách prorektora pro studijní a pedagogickou činnost.

Patička