Přejít k obsahu

Bakalářský studijní program

Název studijního programu:   Strojní inženýrství (B2301)

Standardní délka studia:        3 roky (možnost prodloužit na 4 roky)

Forma studia:                            prezenční, kombinovaná

 

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Studenti mohou po absolvování pokračovat ve studiu na dvouletém magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

První dva ročníky studia jsou pro všechny studenty společné a teprve ve 4. semestru se studenti formou konkurzu zapíší na zaměření na příslušné oborové katedře. Na této katedře pak student zpracuje svoji závěrečnou kvalifikační práci.

 

Nabídka zaměření:

-       Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

-       Strojírenská technologie-technologie obrábění

-       Stavba výrobních strojů a zařízení

-       Stavba energetických strojů a zařízení

-       Dopravní a manipulační technika

-       Průmyslové inženýrství a management

 

Vizualizace studijního plánu

Patička