Přejít k obsahu

Doktorské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mohou být přijati ke studiu do doktorského studijního programu. Standardní doba studia je 4 roky. Studium se řádně ukončuje  obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.
 

Forma studia:

prezenční, kombinovaná

FST nabízí studium v následujících doktorských studijních programech:

Doktorský studijní program P 2301

Studijní obory doktorského studia:

  • Průmyslové inženýrství a management (KPV)
  • Stavba energetických strojů a zařízení (KKE)
  • Stavba strojů a zařízení (KKS)
  • Strojírenská technologie - technologie obrábění (KTO)
  • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (KMM)
  • Inženýrství speciálních technologií a materiálů (KMM)

 

Obory doktorského studia

Dokumenty

Přijímací řízení

Patička