Přejít k obsahu

Kombinovaná forma studia

Dálkové studium na vysoké škole = kombinované studium

Studijní programy označené jako kombinované mají zvláštní režim výuky. Jde o kombinaci samostudia a prezenční výuky na fakultě, případně osobních konzultací s vyučujícími.

Kombinovanou formou je možné studovat většinu nabízených studijních programů.

Výuka

Bakalářský program

  • probíháhá převážně v pátek a v sobotu 1x za 14 dní 
  • přednášky, konzultace jsou rozvrhovány vždy na celý den


Magisterský program

  • konzultace bez pevného rozvrhu (domluva přímo s garantem předmětu)
  • na začátku semestru - první setkání dle rámcového rozvrhu
Studijní plány kombinované formy studia se shodují se studijními plány pro prezenční studium s drobnými výjimkami. Studenti kombinovanou formou mohou požádat o změnu povinné zkoušky z angličtiny na ruštinu či němčinu.


Konzultační střediska

Fakulta strojní nabízí možnost studovat 1. ročník bakalářského studijního programu Strojní inženýrství (B2301) na jednom z našich konzultačních středisek.


Statut studenta

Student kombinovanou formou má v rámci univerzity stejné právo na využití studijních prostor, menzy či knihovny. Nemá však nárok na prospěchové či ubytovací stipendium.

Patička