Přejít k obsahu

Předzápis v registrační místnosti

Co si zapsat a za kolik kreditů?

Pro úspěšné absolvování studia se musíte řídit svým studijním plánem , což znamená zapsat si během studia všechny povinné předměty (A-čkové) a vybrané předměty ze specializačních (B-čkových). Dále musíte dodržet různé kreditní limity, které jsou popsány ve studijním a zkušebním řádu .

Za bezproblémové minimum se považuje získání 60-ti kreditů za akademický rok. Pokud vám kredity schází, můžete si vybírat v podstatě libovolné další předměty ze všech kateder ZČU. Potřebujete-li inspiraci, nahlédněte ve svém studijním plánu do doporučených výběrových předmětů (C-čkových).

Kde?

Předzápis probíhá pouze elektronicky a v prvních dnech je přístup do systému možný pouze z vybraných učeben ve škole. Navíc mají přednost studenti vyšších ročníků. Později je k aplikaci povolen přístup i z kolejí a z internetu.

Kdy?

Předzapisování je možné od června do září. Kapacita předmětů je omezená a proto si proveďte předzápis co nejdříve.

Úpravy studijního plánu

Jestliže se rozhodnete zapisovat si povinné předměty v jiném pořadí, než doporučuje studijní plán, je to v zásadě možné, ale můžete se dostat do problémů s překrýváním jednotlivých přednášek a cvičení. Pozor musíte dát také na podmiňující předměty, případně na předměty, které nejsou otevírány každoročně.

Jak?

Příprava počítače pro UIS (IS/STAG)

Možnosti: (čtěte prosím až do konce) na monitoru počítače je:

 • Modrá obrazovka s nápisem: "Vyberte si konfiguraci prosím" nebo s logem Orionu » postupujte od bodu 2.
 • Okénko s nápisem "OrioNT Přihlášení" nebo "OrionXP Přihlášení" » postupujte od bodu 3.
 • Na počitači běží aplikace "Studijní agenda" s oknem pro přihlášení do databáze » postupujte od bodu 6.
 • Na obrazovce je něco jiného » postupujte od bodu 1.

 1. Stiskněte tlačítko RESET.
 2. V první nabídce zvolte OrioNT (Windows NT) resp. OrionXP (Windows XP).
 3. Jakmile se objeví okénko s barevným nápisem "ORIONT" resp. "OrionXP", stiskněte najednou klávesy [CTRL]-[ALT]-[DEL].
 4. V přihlašovacím menu zadejte:
  • pro OriNT: uživatelské jméno = predzapis a heslo = predzapis
  • pro OrinXP: uživatelské jméno a heslo do systému Orion (predzapis/predzapis zde není podporováno)
  • pro tenkého klienta: uživatelské jméno = predzapis, heslo = predzapis a "Log on to" = XP.
 5. Pokud se jedná o první spuštění aplikace UIS (Univerzitní Informační Systém) na daném počítači, nezobrazí se přihlášení do aplikace rovnou, ale musíte si aplikaci spustit tak, že kliknete dole na liště na tlačítko Start a v menu, které se otevře, na nápis UIS. Stejně provedete spuštění nápovědy na Internetu - kliknutím na nápis UIS - nápověda (pokud se nespustí sama). Při spouštění internetového prohlížeče se může otevřít okno s oznamovacím hlášením, klikněte na tlačítko OK (popř. Cancel).
 6. Na přihlašovací obrazovce aplikace IS/STAG vyplňte uživatelské jméno = Vaše osobní číslo (např. P89107). Stiskněte klávesu ENTER.
 7. Vyplňte heslo = X a Vaše rodné číslo (např. X6912312924). Stiskněte dvakrát klávesu ENTER.
 8. V menu si vyberte položku Předzápis.
 9. Dále si vyberte položku z nabídky podle toho, jakým způsobem se chcete předzapsat.
 10. Doporučujeme Vám si změnit heslo.
 11. Po ukončení předzápisu klikněte na tlačítko Nové přihlášení. Tím se odhlásíte od databáze a umožníte předzápis dalšímu studentovi - postup od bodu 6.
 12. Pokud jste přihlášeni v systému OrionXP odhlašte se i ze systému Orion (ukončete aplikaci IS/STAG, klikněte dole na obrazovce na tlačítko START a Odhlásit se. Další student bude pokračovat přihlášením se k systému Orion).

Další informace naleznete na http://stag.zcu.cz/ v menu Uživatelská příručka -- Předzápis

Kroužkový předzápis

 1. Jste přihlášeni do IS/STAG, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
 2. V podmenu si vyberete položku Kroužkový předzápis.
 3. Zvolíte položku Kroužek.
 4. Stiskněte klávesu F9 nebo klikněte na tlačítko vpravo od políčka Kroužek.
 5. Zobrazí se Seznam volných kroužků.
 6. Vyberte si kroužek (v políčku Vyhledat si můžete nabídku kroužků zúžit podle zvoleného kritéria).
 7. Stiskněte klávesu Enter nebo klikněte myší na tlačítko OK.
 8. Pomocí klávesy F10 uložte Vámi vybraný kroužek do IS/STAG.
 9. Počkejte chvíli, po uložení se Vám v bloku Výsledek kroužkového zápisu/odzápisu zobrazí seznam všech zapsaných rozvrhových akcí. Kromě toho se zobrazí akce, které se nepodařilo zapsat. U nich je uveden důvod, proč se daný předmět zapsat nepodařilo (pro předmět se v případě libovolné chyby nezapíše žádná rozvrhová akce).
 10. Z formuláře se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Konec v pravé horní části formuláře.
 11. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení -- tím se odhlásíte a může se přihlásit další student.


V případě, že chcete akce kroužku zrušit, smažte kroužek a stiskněte klávesu F10 pro potvrzení změny. Registrace na všechny zapsané akce kroužku se zruší. V případě, že si vyberete jiný kroužek, akce původního kroužku se Vám zruší a akce nového kroužku se zapíší.

Předzápis podle studovaného oboru

 1. Jste přihlášeni do IS/STAG, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
 2. V podmenu si vyberte položku Předzápis podle studovaného oboru.
 3. Zkontrolujte si své osobní údaje v odstavci Student. Případné nesrovnalosti nahlaste na své studijní oddělení.
 4. V bloku Student si postupně vyberte jednotlivé aprobace (posuvnou lištou) a pro každou z nich proveďte body 5 až 11.
 5. Pro každý blok předmětů (výběr v prostředním odstavci) se Vám ve spodním odstavci Předměty bloku zobrazují předměty, které si můžete zvolit. Pokud máte dole vybranou volbu Všechny, zobrazují se z daného bloku všechny předměty, jinak se zobrazují pouze předměty doporučené pro zvolený ročník. U každého bloku předmětů vidíte, kolik kreditů musíte splnit za celou etapu a jaký je statut tohoto bloku předmětů. Předměty, které již máte zapsané, se zobrazí zvýrazněně.
 6. Pokud chcete vědět o předmětu více informací, klikněte myší na tlačítko Informace o předmětu. Nyní si přepínáním mezi jednotlivými záložkami můžete prohlížet informace o předmětu. Zpět se dostanete stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím myši na tlačítko Zpět na předměty bloku.
 7. Klikněte myší na tlačítko Zápis u předmětu, který si chcete zapsat.
 8. Pokud se na spodní řádce zobrazí hlášení, že tento předmět není rozvrhován, obraťte se na studijní oddělení Vaší fakulty.
 9. Zaškrtněte rozvrhové akce, které si chcete zapsat, případně odškrtněte akce, jejichž zápis chcete zrušit. Všechny akce, u nichž dochází ke změně, jsou označeny žlutě. Pokud se Vám při kliknutí na jednu akci označí automaticky více akcí, jedná se o akce spojené do skupiny, aby počet zapsaných hodin odpovídal stanovenému rozsahu předmětu.
 10. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odzapsat. Ve spodní řádce se Vám zobrazí informace o tom, zda byly akce zapsány/zrušeny úspěšně, případně chyba, ke které při provádění změn došlo.
 11. Klikněte myší na tlačítko Zpět na výběr předmětů.
 12. Vyberte si další předmět nebo předmět z jiného bloku předmětů a akci opakujte od bodu 7 (5 nebo 4).
 13. Z formuláře se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Konec v pravé horní části formuláře (platí pouze pokud jste na úvodní stránce formuláře).
 14. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení -- tím se odhlásíte a může se přihlásit další student.

Předzápis podle jednotlivých předmětů

 1. Jste přihlášeni do IS/STAG, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
 2. V podmenu si vyberte položku Předzápis podle jednotlivých předmětů.
 3. V odstavci Předměty si vyplňte libovolné kritérium hledaného předmětu, minimálně zkratku katedry, která předmět nabízí. Po stisku klávesy F8 se Vám zobrazí všechny předměty vyhovující zadanému kritériu.
 4. Předměty, které již máte zapsané, se zobrazí zvýrazněně. Pokud chcete vědět o předmětu více informací, klikněte myší na tlačítko Informace o předmětu. Nyní si přepínáním mezi jednotlivými záložkami můžete prohlížet informace o předmětu. Zpět se dostanete stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím myši na tlačítko Zpět na předměty bloku.
 5. Klikněte myší na tlačítko Zápis u předmětu, který si chcete zapsat.
 6. Pokud se na spodní liště zobrazí hlášení, že tento předmět není rozvrhován, obraťte se na studijní oddělení Vaší fakulty.
 7. Označte rozvrhové akce, které si chcete zapsat, respektive odznačte ty, jejichž zápis chcete zrušit. Všechny akce, u nichž dochází ke změně, jsou označeny žlutě. Pokud se Vám při kliknutí na jednu akci označí automaticky více akcí, jedná se o akce spojené do skupiny, aby počet zapsaných hodin odpovídal stanovenému rozsahu předmětu.
 8. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odzapsat. Ve spodní řádce se Vám zobrazí informace o tom, zda byly akce zapsány/zrušeny úspěšně, případně chyba, ke které při provádění změn došlo.
 9. Klikněte myší na tlačítko Zpět na výběr předmětů.
 10. Vyberte si další předmět nebo stiskněte klávesu F7 pro zadání nového kritéria pro vyhledání předmětu a pokračujte od bodu 5 (nebo 3).
 11. Z formuláře se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Konec v pravé horní části formuláře (platí pouze pokud jste na úvodní stránce formuláře).
 12. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení -- tím se odhlásíte a může se přihlásit další student.

Certifikáty, celouniverzitní nabídka

 1. Jste přihlášeni do IS/STAG, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
 2. V podmenu si vyberte položku Certifikáty, celouniverzitní nabídka.
 3. V bloku Certifikáty, celouniverzitní nabídka si vyplňte libovolné kritérium hledaného programu. Po stisku klávesy F8 se Vám zobrazí všechny programy vyhovující zadanému kritériu. Z nabízených programů si vyberte požadovaný (pomocí posuvné lišty vpravo).
 4. Pro každý blok předmětů (výběr v prostředním odstavci) zvoleného certifikátového programu se Vám ve spodním odstavci Předměty bloku zobrazují předměty, které si můžete zvolit. Pokud máte dole vybranou volbu Všechny, zobrazují se z daného bloku všechny předměty, jinak se zobrazují pouze předměty doporučené pro zvolený ročník. U každého bloku předmětů vidíte, kolik kreditů musíte splnit za celou etapu a jaký je statut tohoto bloku předmětů. Předměty, které již máte zapsané, se zobrazí zvýrazněně.
 5. Pokud chcete vědět o předmětu více informací, klikněte myší na tlačítko Informace o předmětu. Nyní si přepínáním mezi jednotlivými záložkami můžete prohlížet informace o předmětu. Zpět se dostanete stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím myši na tlačítko Zpět na předměty bloku.
 6. Klikněte myší na tlačítko Zápis u předmětu, který si chcete zapsat.
 7. Pokud se zobrazí hlášení, že tento předmět není rozvrhován, obraťte se na studijní oddělení Vaší fakulty.
 8. Označte rozvrhové akce, které si chcete zapsat, případně odznačte akce, jejichž zápis chcete zrušit. Všechny akce, u nichž dochází ke změně, jsou označeny žlutě. Pokud se Vám při kliknutí na jednu akci označí automaticky více akcí, jedná se o akce spojené do skupiny, aby počet zapsaných hodin odpovídal stanovenému rozsahu předmětu.
 9. Klikněte na tlačítko Zapsat / Odzapsat. Ve spodní řádce se Vám zobrazí informace o tom, zda byly akce zapsány/zrušeny úspěšně, případně chyba, ke které při provádění změn došlo.
 10. Klikněte myší na tlačítko Zpět na výběr předmětů.
 11. Vyberte si další předmět nebo předmět z jiného bloku předmětů a akci opakujte od bodu 6 (4 nebo 3).
 12. Z formuláře se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Konec v pravé horní části formuláře (platí pouze pokud jste na úvodní stránce formuláře).
 13. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení -- tím se odhlásíte a může se přihlásit další student.

Předzápis -- Tisk Vašeho rozvrhu

 1. Jste přihlášeni do IS/STAG, v menu jste si vybrali položku Předzápis.
 2. V podmenu si vyberete položku Seznam rozvrhových akcí studenta (pouhý seznam zapsaných akcí) nebo Rozvrh studenta -- tabulka (graficky znázorněný rozvrh).
 3. Zobrazí se formulář parametrů tiskové sestavy.
 4. Stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte myší na tlačítko Run Report (zelený semafor).
 5. Vyčkejte chvíli, než bude požadovaná tisková sestava vygenerována.
 6. Zobrazí se seznam Vámi zapsaných předmětů, které tak, jak je vidíte, můžete vytisknout na tiskárnu.
 7. Když kliknete myší na tlačítko Print, vytiskne se Vám zobrazovaný seznam na aktuálně nastavené tiskárně (tu si můžete ve Windows změnit volbou: Start Nastavení Tiskárny).
 8. Ze sestavy se dostanete pomocí klávesy Esc nebo kliknutím na ikonu Zavřít Zobrazovač (červený křížek).
 9. Klikněte myší na tlačítko Nové přihlášení -- tím se odhlásíte a může se přihlásit další student.

Prohlížení Vašeho osobního rozvrhu s možností jeho vytisknutí na Internetu

 1. Spusťte WWW prohlížeč.
 2. Otevřete si stránku http://stag.zcu.cz/prohlizeni (tuto URL adresu napište do řádky Adresa a stiskněte klávesu ENTER).
 3. V oddílu Rozvrhy -- Osobní rozvrh studenta zadejte své osobní číslo a semestr, pro který chcete rozvrh vytisknout a myší klikněte na tlačítko Vyhledej.
 4. Zobrazí se rozvrh v lichém a v sudém týdnu.
 5. Vytisknutí na tiskárnu je možné pomocí příkazů v menu Soubor Tisk.

Patička