Přejít k obsahu

Jak na předzápis přes internet

Pro koho?

Tato možnost není určena pro studenty jako primární způsob předzápisu, ale pouze jako doplňková služba, kterou by měli využít opravdu pouze jen ti studenti, kteří se z nějakého důvodu (nemoc, pobyt v zahraničí, značná dojezdová vzdálenost apod. - ne osobní lenost) v daném časovém období nemohou dostavit do vyhrazených učeben a provést předzápis standardním způsobem - tj. pomocí programu (klienta) UIS, naistalovaného na počítačích v učebnách.

Proč se nemohu přihlásit?

Počet uživatelů, kteří mohou najednou provádět předzápis prostřednictvím WWW je omezován, což se ostatních dotkne tím, že je systém odmítne přihlásit do předzápisové aplikace z důvodu přetížení a vyzve je, aby se o to pokusili později znovu. WWW předzápis bude navíc první dny přístupný jen a pouze mimo síťovou doménu ZCU.CZ - tedy v těchto dnech nebude možné si předzápis přes WWW provést ani z prohlížečů na počítačích v učebnách či laboratořích, ani z kolejí.

Kde?

"Speciální předzápisový" portál je přístupný z adres: http://predzapis.zcu.cz; http://stag.zcu.cz/predzapis

Co to je EVIDENČNÍ ČÍSLO STUDENTA (neboli "STAG login", "osobní číslo", "studijní číslo"...)?

Evidenční číslo studenta je neměnné po celou dobu jeho studia daného programu a každý student si toto číslo poznamená do svého výkazu o studiu na str. 70 v rubrice Úřední záznamy (pokud tak již neučinil v minulých letech). Heslem je heslo používané pro přístup do IS/STAG. Na začátku studia bylo studentovi nastaveno heslo = písmeno "x" následované rodným číslem studenta bez lomítka. Je nezbytné, aby si každý student ve vlastním zájmu toto heslo po prvním přístupu ihned změnil. Například zde (pro přihlášení zadejte právě EVIDENČNÍ ČÍSLO STUDENTA a heslo používané pro přístup do IS/STAG).

Co to je ORION konto, login, heslo?

Orion je název pro výpočetní prostředí ZČU - představuje komplexní systém cca stovky serverů, tři a půl tisíce pracovních stanic a přibližně patnácti tisíc uživatelů. Orion je protkán počítačovou sítí WEBnet, která vše spojuje dohromady, a jejímž prostřednictvím se ke službám Orionu připojují uživatelé a další útvary ZČU. Správcem Orionu a WEBnetu je Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU (CIV).
Konto v systému Orion musí mít zřízené každý student a zaměstnanec ZČU. Tato povinnost vyplývá nepřímo ze Statutu ZČU (body 3 a 4 článku 39), který všem ukládá povinnost číst zprávy doručené na univezitní poštovní adresu - a k tomu je potřeba mít zřízené konto v systému Orion.

Jak získat ORION konto?

http://support.zcu.cz/index.php/Postup_zřízení_konta_v_systému_Orion
http://support.zcu.cz/index.php/První_krůčky

Jak?

Jak si zapsat předmět Vašeho oboru

 1. V levé části obrazovky kliknete na název zvoleného oboru (pouze pokud jich studujete více)
 2. Pod názvem oboru kliknete na název bloku, ze kterého si chcete zapsat předmět
 3. V pravé části se zobrazí seznam předmětu daného bloku Pokud je seznam príliš dlouhý, lze jej omezit pomocí tlačítka Omezit výběr pouze na ročník
 4. Kliknete na zkratku předmětu
 5. Zobrazí se seznam jednotlivých rozvrhových akci
 6. Zaškrtněte checkbox za akcí nebo akcemi (nutno najednou označit cvičení i přednášku), kterou si chcete zapsat
 7. Kliknete na tlačítko Proveď zapsání/odepsání
 8. Pokud se předmět úspěšně zapíše, zobrazí se u akcí značka
 9. V případě, že se předmět nezdaří zapsat, zobrazí se v horní části obrazovky důvod neúspěchu

Jak si zapsat libovolný předmět

 1. V horní cásti obrazovky vyplňte jednu nebo více položek z Katedra, Předmět a název, v nevyplněných polích ponechte znak %, jedná se o tzv. zástupný znak, tj. pokud chcete např. nalézt všechny předmety pojednávající o databázích, pak vyplňte do názvu %databáze%
 2. Klikněte na tlačítko Vyhledej předmět
 3. V dolní cásti obrazovky se zobrazí všechny předměty odpovídající zadaným kritériím
 4. Klikněte na zkratku předmětu
 5. Zobrazí se seznam jednotlivých rozvrhových akcí
 6. Zaškrtněte checkbox za akcí nebo akcemi (nutno najednou označit cvičení i přednášku), kterou si chcete zapsat
 7. Klikněte na tlačítko Proveď zapsání/odepsání
 8. Pokud se předmět úspěšně zapíše, zobrazí se u akcí značka
 9. V případě, že se předmět nezdaří zapsat, zobrazí se v horní cásti obrazovky důvod neúspěchu

Patička