Spolupráce pro firmy

Pro partnery

Získejte spojením v naší fakultě zajímavého partnera pro svoje aktivity.

Staňte se partnerem fakutly strojní

Získejte v naší fakultě zajímavého partnera pro svoje aktivity. Najděte si budoucí zaměstnance mezi našimi absolventy, spolupracujte se špičkovými výzkumníky na katedrách a ve výzkumných centrech, využijte možnosti prezentace vaší společnosti v prostorách univerzity a na akcích, které pořádáme.


Pro průmyslové partnery nabízíme

  • spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje
  • další vzdělávání pracovníků
  • konzultace, expertní posudky a studie
  • prohlídky pracovišť a prostor školy
  • spolupráci na popularizaci techniky

 

Podívejte se na nabídku kateder FST a našich výzkumných center v oblasti spolupráce.