Vědecká rada FST

Podle Statutu Západočeské univerzity v Plzni, ze dne 1. března 2017, článek 27:

Předsedou Vědecké rady FST (dále jen „vědecká rada”) je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří předmět činnosti FST a k oborům, v nichž má FST právo konat řízení ke jmenování docentem.

Záznamy z vědecké rady jsou uloženy v důležitých dokumentech

Předseda

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Interní členové

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Miroslav Holeček
prof. Dr. Ing. František Holešovský
prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
assoc. prof. Ing. Tomáš Křenek, Ph.D.

prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D.
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.
doc. Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Theodor Beran, PhD. (ČVUT)
doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (ČVUT)
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. (Škoda Auto Vysoká škola)
prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D. (COMTES FHT a.s.)
doc. RNDr. Josef Kasl, CSc., FEng. (VZÚ Plzeň, s.r.o.)

doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. (VUT Brno)
Ing. Pavel Kožmín, Ph.D. (Hofmeister s.r.o.)
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. (TUL)
prof. Ing. Petr Louda, M.Sc., Ph.D. (TUL)
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (VUT Brno)

Pozvánka na zasedání vědecké rady