Vědecká rada FST

Podle Statutu Západočeské univerzity v Plzni, ze dne 1. března 2017, článek 27:

Předsedou Vědecké rady FST (dále jen „vědecká rada”) je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří předmět činnosti FST a k oborům, v nichž má FST právo konat řízení ke jmenování docentem.

Záznamy z vědecké rady jsou uloženy v důležitých dokumentech

Předseda

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Interní členové

prof. Ing. Josef Basl, CSc.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. 
doc. Ing. Petr Heller, CSc.
doc. Dr. Ing. Miroslav Holeček
prof. Dr. Ing. František Holešovský
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
prof. Ing. Václav Mentl, CSc.
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
prof. Ing. Václav Uruba, CSc.
doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Externí členové

prof. Ing. Miloš Čambal, PhD. (STU v Bratislavě)
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. (ŠAVŠ)
prof. Ing. Jan Džugan, Ph.D. (COMTES)
prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D. (TU v Liberci)

doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. (VZÚ Plzeň)
Dr. Ing. Miloslav Kesl (PILSEN TOOLS, s.r.o.)
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (VUT v Brně)
prof. Ing. Petr Louda, CSc. (TU v Liberci)
prof. Ing. Peter Monka, PhD. (TUKE)

Zvaní hosté

Ing. Roman Čermák, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

prof. Ing. Radim Mareš, CSc.
Ing. Milan Pinte, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Ing. Jan Zdebor, CSc.
doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Pozvánka na zasedání vědecké rady

Podklady pro jednání vědecké rady