Vedení Fakulty strojní

Anonymous

doc. Ing.
Milan EDL, Ph.D.

Děkan

+420 377 638 000

Anonymous

doc. Ing.
Jiří STANĚK, CSc.

Proděkan pro vzdělávací činnost

+420 377 638 004

Anonymous

doc. Ing.
Václav VANĚK, Ph.D.

Proděkan pro výzkum, vývoj a inovace

+420 377 638 260

Anonymous

Ing.
Roman ČERMÁK, Ph.D.

Proděkan pro mezinárodní vztahy a projekty

+420 377 638 269

Anonymous

Ing.
Jan ZDEBOR, CSc.

Proděkan pro spolupráci s praxí

+420 377 638 007

Anonymous

prof. Ing.
Josef BASL, CSc.

Proděkan pro strategii a rozvoj

+420 377 638 426

Anonymous

Ing.
Milan Pinte, Ph.D.

Tajemník Fakulty strojní

+420 377 638 003

Anonymous

doc. Ing.
Miloslav Kepka, CSc.

Člen vedení pro RTI

+420 377 638 700

Anonymous

doc. Ing.
Helena Zídková, Ph.D.

Člen vedení pro kvalitu

+420 377 638 504