Vedení Fakulty strojní

Anonymous

doc. Ing.
Vladimír Duchek, Ph.D.

Děkan

+420 377 638 000

Anonymous

doc. Ing.
Václav VANĚK, Ph.D.

Proděkan pro vzdělávací činnost

+420 377 638 260

Anonymous

doc. Ing.
Martin MELICHAR, Ph.D.

Proděkan pro internacionalizaci

Anonymous

doc. Ing.
Milan EDL, Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

Anonymous

doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.

Proděkan pro výzkum a vývoj

Anonymous

Ing.
Milan Pinte, Ph.D.

Tajemník fakulty

+420 377 638 003