zakladnikamen_web

Fakulta strojní

Strojírenství se promítá do všech oborů, a tak připravujeme také naše studenty. Spojujeme tradici s nejmodernějšími technologiemi využívanými ve vědě i praxi. Jsme fakulta, na které vyučují přední odborníci z oblasti vědy a výzkumu i nejvýznamnějších firem v celé republice.
pro uchazeče Pro studenty

Další informace o studiu