Student

Bakalářské studium

Kvalitní technické vzdělání je základem úspěšné kariéry. Vyberte si jeden z našich studijních programů, osvojte si znalosti, které si budete moci otestovat v našich moderních laboratořích, a získejte mezinárodně uznávaný diplom.
Podat E-přihlášku Nabídka studia

Studijní programy

Strojní inženýrství

Název studijního programu: Strojní inženýrství B0715A270013
Standardní délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Jazyk výuky: čeština
Specializace:
Stavba energetických strojů a zařízení (prezenční)
Strojírenské materiály a technologie (prezenční)
Průmyslové inženýrství a management (prezenční)
Strojírenská technologie – technologie obrábění (prezenční)
Konstruování strojů a technických zařízení (prezenční/kombinovaná)
Progresivní technologie a materiály (kombinovaná)

O programu

Tříleté bakalářské prezenční nebo kombinované studium je primárně určené těm, kteří plánují pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Studium obsahuje předměty technického charakteru, které studenty připraví na přímé uplatnění v praxi. První dva ročníky studia jsou pro všechny studenty společné a teprve pak si studenti volí své zaměření na příslušné oborové katedře. Na této katedře pak student zpracuje svoji závěrečnou bakalářskou práci. Studium na Fakultě strojní se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). 

Uplatnění

Své uplatnění naleznete především ve strojírenských firmách i v oblasti letectví či automotivu. Výborně uplatnit se můžete také v obchodních a poradenských firmách a ve státní správě. Propojení technického vzdělání s ekonomicko-manažerskými dovednostmi umožní našim studentům řešení komplexních problémů v odborné praxi.

Strojírenství

Název studijního programu: Strojírenství B0715P270003
Standardní délka studia: 4 roky
Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Zaměření:
Specialista pro automotive praxi
Zabezpečování kvality
Programování NC strojů

O programu

Ve čtyřletém prezenčním bakalářském studiu se studenti připravují na start úspěšné profesní dráhy v podnicích. Znalosti absolventů jsou přizpůsobeny požadavkům podnikatelského sektoru, především Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje. Praktická část studia probíhá nejen ve školních laboratořích, ale v rámci povinné praxe i v průmyslových podnicích. Studium tvoří bloky předmětů, které studenta seznámí se základy strojírenství, materiálovou chemií, mechanikou, řízením kvality, výrobními procesy či základy podnikového managementu. Součástí studia je také jazyková příprava.

Studium je realizováno pro minimálně 20 zapsaných studentů na specializaci. Při nenaplnění kapacity bude uchazečům nabídnuto studium na jiné specializaci profesního studijního programu nebo na akademickém bakalářském programu „Strojní inženýrství“ (není proto nutné podávat další přihlášku na tento program).  Studium na Fakultě strojní se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem).

Uplatnění

V profesním životě můžete pracovat jako manažer kvality, programátor NC strojů či konstruktér. Své znalosti ovšem využijete také na mnoha dalších pozicích ve strojírenském provozu: výrobní technik, pracovník odborné zkušebny, manažer výroby či v samotné oblasti diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů. Současně jste také připraveni pro studium v navazujícím studijním programu.