Vyhledávání kontaktů

Jak nás najdete – mapa

Anonymous

doc. Ing.
Vladimír DUCHEK, Ph.D.

děkan

+420 377 638 000

Anonymous

Markéta Přibylová

asistentka děkana

+420 377 638 001

Anonymous

Mgr. Kamila Kolářová

manažerka vnějších vztahů

+420 377 638 007

Anonymous

Radka Lanči

Referentka pro bakalářské a navazující magisterské studium, promoce

+420 377 638 004

Anonymous

Mgr. Kateřina Brandová

Referentka pro bakalářské studium a kombinovanou formu studia, přijímací řízení a imatrikulace

+420 377 638 010

Anonymous

Ing. Václava Pokorná

Referentka pro doktorské studium a pro stipendia (všechny druhy studia)

+420 377 638 015

Anonymous

Ing. Nikola Skřivanová

Contact person for Ph.D. students study in English

+420 377 638 543

Anonymous

Fakulta strojní

vrátnice

+420 377 631 729