úřední hodiny

Jsme tu pro vás vždy v úředních hodinách a jsme připraveni vám pomoci s vašimi studijními problémy. Pokud máte nějaký problém, neváhejte a kontaktujte nás. Naleznete nás v prvním poschodí vstupního vestibulu budovy, ve které fakulta sídlí - schodiště vedle bufetu.

Pondělí, středa, pátek 7:30 - 11:00 a 12:30 - 14:30

Adresa : Studijní oddělení FST, Univerzitní 22, 301 00 Plzeň

Studenti Ph.D. pozor!

Z důvodu dlouhodobé nemoci studijní referentky pro doktorské studium paní Dany Kučerové, byly provedeny následující organizační změny. 

Záležitosti týkající se studijní agendy od 5.9.2022 přebírá paní Pokorná, která bude k zastižení v následujících dnech v kanceláři studijního oddělení na DFST:

Pondělí:  8:00 - 16:00

Středa:   8:00 - 16:00

S ohledem na rozsáhlost celé agendy a čas potřebný k zapracování je možné dotyčnou kontaktovat na: pok@kto.zcu.cz , kde s Vámi bude dohodnuta schůzka.

Uvedený kontakt je určen zejména, ale nejen, pro studenty v kombinované formě studia v případě plánování osobní návštěvy a řešení povinných náležitostí v rámci Individuálního studijního plánu.

Studijní referentky

Anonymous

Mgr. Kateřina Brandová

Referentka pro bakalářské studium a kombinovanou formu studia; přijímací řízení a imatrikulace.

+420 377 638 010

Anonymous

Jana Sůvová

Referentka pro bakalářské a navazující magisterské studium, promoce, duplikáty diplomů, potvrzení pro vyměření důchodu.

+420 377 638 011

Anonymous

Ing. Václava Pokorná

Referentka pro doktorské studium (přijímací řízení, imatrikulace a promoce), pro habilitační a jmenovací řízení a pro stipendia (všechny druhy studia).

+420 377 638 015