Výzkum

věda je naší součástí

V oblasti vědy a výzkumu slavíme velké úspěchy. Pomáháme vyvýjet nové technologie, materiály, aplikace i způsoby použití.

Spolupráce v oblasti výzkumu

Fakulta strojní nabízí výzkumná témata a výzkumné tými ke spolupráci s oheldem na volné kapacit výzkumných center a specializovaných kateder. Pro upřesnění informací kontaktujte přímo zástupce výzkumných center či děkanát Fakulty strojní.

Naše výzkumná centra

Pro bližší informace kontaktujte děkanát fakulty

Anonymous

Děkanát Fakulty strojní

+420 377 638 001