vyzkum_web

věda je naší součástí

V oblasti vědy a výzkumu slavíme velké úspěchy. Pomáháme vyvíjet nové technologie, materiály, aplikace i způsoby použití.

Spolupráce v oblasti výzkumu

Fakulta strojní nabízí výzkumná témata a výzkumné týmy ke spolupráci s ohledem na volné kapacit výzkumných center a specializovaných kateder. Pro upřesnění informací kontaktujte přímo zástupce výzkumných center či děkanát Fakulty strojní.

Naše výzkumná centra

Pro bližší informace nás kontaktujte

Anonymous

Jitka Tikalová

Asistentka proděkana pro vědu a výzkum a ředitele RTI