Průmyslová rada

Průmyslová rada je poradním orgánem děkana a schází se pravidelně 3 - 4x ročně.

Smyslem Průmyslové rady je přinášet nové podněty do prostředí Fakulty strojní, aby docházelo k vzájemné synergii. Na základě podnětů Průmyslové rady a následujících dodatečných  jednání došlo také k úpravě studijních programů, které reflektují aktuální potřeby průmyslové praxe. Ačkoliv dnes víme, že musíme připravit naše studenty na budoucí profese, které zatím dnes neznáme, je snahou fakulty prostřednictvím právě podnětů z Průmyslové rady implementovat aktuální změny v průmyslovém prostředí do výuky.

Členy Průmyslové rady je rektor Západočeské univerzity, vedení Fakulty strojní, zástupci Plzeňského kraje a především jednatelé, techničtí ředitelé či personalisté firem.

V rámci jarního setkání Průmyslové rady jsou také pravidelně zváni ředitelé či zástupci partnerských středních škol Fakulty strojní. V rámci tohoto jednání tak dochází k vzájemné synergii průmyslové sféry, kraje a vzdělávacích institucí na úrovni středních a vysokých škol.

Předseda

Vladimír Duchek - děkan Fakulty strojní

Členové

Jana Brabcová - jednatelka Grafia, s.r.o.
Vít Černý - vedoucí závodu IDEAL Automotive Bor s.r.o.
Roman Dvořák - šéfredaktor MM publishing, více prezident Inženýrské akademie ČR
Milan Edl - proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty strojní
Jiří Fiala - projektový inženýr a odborník v energetice
Jiří Gerle - předseda představenstva Jihostroj a.s.
Pedro Gomez - jednatel HCM line, s.r.o.
Ivo Grüner - zástupce Plzeňský kraj
Roman Heide - generální ředitel, předseda představenstva ŠMT, a.s.
Václav Hofmeister - ředitel HOFMEISTER s.r.o.
Miroslav Holeček - rektor Západočeská univerzity v Plzni
Tomáš Chmelík - ředitel regionální kanceláře CzechInvest
Martin Kořínek - jednatel a generální ředitel Grammer CZ, s.r.o.
Jana Kozáková - HR manažerka MOTOR JIKOV Group a.s.
Petr Kozel - jednatel Plasman CZ, s.r.o.
František Krček - generální ředitel ŠKODA JS a.s.
Aleš Laciok - vedoucí výzkumu a vývoje ČEZ s.r.o.
Michal Lehký - regionální manažer SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Václav Liška - člen představenstva Asociace výzkumných organizací, z.s.

Jiří Lopata - jednatel STREICHER spol. s.r.o.
Šárka Moučková
- víceprezidentka pro lidské zdroje Škoda Transportation, a.s.
Zdeněk Novotný- ředitel krajské pobočky Plzeň - Úřad práce ČR
Michal Ondraschek
- generální ředitel ASTOS MACHINERY a.s.
Jan Palla - vedoucí oddělení výroby WITTE Nejdek, spol. s.r.o.

Václav Pixa - jednatel společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o.
Petr Pospíšil - projektový manažer BMW Group CZ
Jiří Prantner - výkonný ředitel Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s.
Radovan Rašpl - technický ředitel Wikov Gear, s.r.o.
Václav Skala - externí poradce ZF Pasov
Michal Štilip
- jednatel PILSEN TOOLS, s.r.o.
Radka Trylčová - ředitelka Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje
Petr Vodička - vedoucí kvality Škoda Auto, a.s.
Jan Voch - vedoucí kvality Daikin Industries Czech Republic Ltd.
Miloslav Zeman - poradce ministryně pro místní rozvoj v oblasti Smart City
Michal Zemko - výkonný ředitel Klastr MECHATRONIKA, z.s.
Zdeněk Žídek - jednatel, generální ředitel OMEXOM GA Energo s.r.o., člen představenstva Hospodářské komory ČR

Zvaní hosté

Irena Nováková - ředitelka SPŠ dopravní Plzeň
Petr Mazanec - ředitel Gymnázium Mikulášké nám., Plzeň
Jarmila Konopová - ředitelka SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
Markéta Lorenzová - ředitelka SŠ a gymnázium Plasy
Bohumír Kopecký - ředitel SPŠ Klatovy
Václav Vogeltanz - ředitel Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
Vlastimil Volák - ředitel VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň

Pavel Janus - ředitel Integrovaná střední škola techniká a ekonomická, Sokolov
Jan Lacina - ředitel SPŠ a VOŠ, Chomutov
Milan Timko - ředitel SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín
Milosalv Pileček - ředitel VOŠ, SPŠ, SOŠ, Strakonice
Jaroslav Koreš - ředitel SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice
Jan Šindelář - VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice