Průmyslová rada

Průmyslová rada je poradním orgánem děkana a schází se pravidelně 3 - 4x ročně.

Smyslem Průmyslové rady je přinášet nové podněty do prostředí Fakulty strojní, aby docházelo k vzájemné synergii. Na základě podnětů Průmyslové rady a následujících dodatečných  jednání došlo také k úpravě studijních programů, které reflektují aktuální potřeby průmyslové praxe. Ačkoliv dnes víme, že musíme připravit naše studenty na budoucí profese, které zatím dnes neznáme, je snahou fakulty prostřednictvím právě podnětů z Průmyslové rady implementovat aktuální změny v průmyslovém prostředí do výuky.

Členy Průmyslové rady je rektor Západočeské univerzity, vedení Fakulty strojní, zástupci Plzeňského kraje a především jednatelé, techničtí ředitelé či personalisté firem.

V rámci jarního setkání Průmyslové rady jsou také pravidelně zváni ředitelé či zástupci partnerských středních škol Fakulty strojní. V rámci tohoto jednání tak dochází k vzájemné synergii průmyslové sféry, kraje a vzdělávacích institucí na úrovni středních a vysokých škol.

Předseda

Vladimír Duchek - děkan Fakulty strojní

Členové

Roman Dvořák - šéfredaktor MM publishing, více prezident Inženýrské akademie ČR
Milan Edl - proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty strojní
Pavel Francisco - člen představenstva SUPN a SUAS GROUP SUAS GROUP a. s.
Roman Heide - generální ředitel, předseda představenstva ŠMT, a.s.
Václav Hofmeister - ředitel HOFMEISTER s.r.o.
Jiří Honomichl - managing director Molins, s.r.o.
Martin Kořínek - jednatel a generální ředitel Grammer CZ, s.r.o.
Jana Kozáková - HR manažerka MOTOR JIKOV Group a.s.
František Krček - generální ředitel ŠKODA JS a.s.
Aleš Laciok - vedoucí výzkumu a vývoje ČEZ s.r.o.
Miroslav Lávička - rektor Západočeská univerzity v Plzni
Michal Lehký - regionální manažer SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Jiří Lopata - jednatel STREICHER spol. s.r.o.
Šárka Moučková
- víceprezidentka pro lidské zdroje Škoda Transportation, a.s.
Jan Palla - vedoucí oddělení výroby WITTE Nejdek, spol. s.r.o.
Václav Pixa - jednatel společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o.
Petr Pospíšil - projektový manažer BMW Group CZ
Igor Prusenovský - generální ředitel Kdynium a. s. 
Jaroslava Raisová - HR Director BRUSCH SEM s.r.o.
Radovan Rašpl - technický ředitel Wikov Gear, s.r.o.
Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje
Radka Trylčová - ředitelka Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje
David Václav - technický ředitel TGS nástroje-stroje-technologické služby s. r. o. 
Petr Vodička - vedoucí kvality Škoda Auto, a.s.
Jan Voch - vedoucí kvality Daikin Industries Czech Republic Ltd.

Zvaní hosté

Irena Nováková - ředitelka SPŠ dopravní Plzeň
Petr Mazanec - ředitel Gymnázium Mikulášké nám., Plzeň
Jarmila Konopová - ředitelka SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
Markéta Lorenzová - ředitelka SŠ a gymnázium Plasy
Bohumír Kopecký - ředitel SPŠ Klatovy
Václav Vogeltanz - ředitel Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy
Vlastimil Volák - ředitel VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň

Pavel Janus - ředitel Integrovaná střední škola techniká a ekonomická, Sokolov
Jan Lacina - ředitel SPŠ a VOŠ, Chomutov
Milan Timko - ředitel SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín
Milosalv Pileček - ředitel VOŠ, SPŠ, SOŠ, Strakonice
Jaroslav Koreš - ředitel SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice
Jan Šindelář - VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice