Průmyslová rada

Průmyslová rada je poradním orgánem děkana a schází se pravidelně 3 - 4x ročně.

Smyslem Průmyslové rady je přinášet nové podněty do prostředí Faklulty strojní, aby docházelo k vzájemné synergii. Na základě podnětů Průmyslové rady a následujících dodatečných  jednání došlo také k úpravě studijních programů, které reflektují aktuální potřeby průmyslové praxe. Ačkoliv dnes víme, že musíme připravit naše studenty na budoucí profese, které zatím dnes neznáme, je snahou fakulty prostřednictvím právě podnětů z Průmyslové rady implementovat akutální změny v průmyslovém prostředí do výuky.

Členy Průmyslové rady je rektor Západočeské univerzity, vedení Fakulty strojní, zástupci Plzeňského kraje a především jednatelé, techničtí ředitelé či personalisté firem.

V rámci jarního setkání Průmyslové rady jsou také pravidelně zváni ředitelé či zástupci partnerských středních škol Fakulty strojní. V rámci tohoto jednání tak dochází k vzájemné synergii průmyslové sféry, kraje a vzdělávacích institucí na úrovni středních a vysokých škol.

Předseda

Milan Edl - děkan Fakulty strojní

Členové

Jana Brabcová - jednatelka Grafia, s.r.o.
Vladimír Duchek - prorektor pro rozvoj a vnější vztahy, Západočeská univerzita v Plzni
Roman Dvořák - šéfredaktor MM publishing
Jiří Fiala - ředitel vývojového centra Doosan Škoda Power s.r.o.
Jiří Gerle - předseda představenstva Jihostroj a.s.
Pedro Gomez - jednatel HCM line, s.r.o.
Ivo Grüner - náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Roman Heide - jednatel ŠMT a.s.
Václa Hofmeister - ředitel HOFMEISTER s.r.o.
Miroslav Holeček - rektor Západočeská univerzity v Plzni
Milan Kavka - ředitel regionální kanceláře CzechInvest
Martin Kořínek - jednatel Grammer CZ, s.r.o.
Jana Kozáková - HR manažerka MOTOR JIKOV Group a.s.
František Krček - generální ředitel ŠKODA JS a.s.
Aleš Laciok - vedoucí výzkumu a vývoje ČEZ s.r.o.
Michal Lehký - regionální manažer SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Václav Liška - projektový manažer Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s.
Jiří Lopata - jednatel STREICHER spol. s.r.o.
Zdeněk Novotný - ředitel krajské pobočky Plzeň - Úřad práce ČR

Michal Ondraschek - generální ředitel ASTOS MACHINERY a.s.
Jan Palla - vedoucí projektového managementu WITTE Nejdek, spol. s.r.o.

Václav Pixa - jednatel společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o.
Petr Pospíšil - projektový manažer BMW Group CZ
Jiří Prantner - výkonný ředitel Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s.
Radovan Rašpl - technický ředitel Wikov Gear, s.r.o.
Václav Skala - externí poradce ZF Pasov
Jiří Staněk - proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty strojní
Michal Štipil - jednatel PILSEN TOOLS, s.r.o.
Lumír Tesař - HR ředitel Škoda Transportation, a.s.
Igor Tichý - ředitel společnosti TESLA Mladá Vožice a.s.
Radka Trylčová - ředitelka Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje
Igor Vlk - vedoucí závodu IDEAL AUTOMOTIVE Bor s.r.o.
Petr Vodička - vedoucí kvality Škoda Auto, a.s.
Jan Zdebor - proděkan pro spolupráci s praxí Fakulty strojní
Miloslav Zeman - předseda Asociace hospodářských komor Jihozápad
Michal Zemko - výkonný ředitel Klastr MECHATRONIKA, z.s.
Zdeněk Žídek - jednatel, generální ředitel OMEXOM GA Energo s.r.o.

Zvaní hosté

Irena Nováková - ředitelka SPŠ dopravní Plzeň
Petr Mazanec - ředitel Gymnázium Mikulášké nám., Plzeň
Naděžda Mauleová - ředitelka VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň
Jarmila Konopová - ředitelka SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
Markéta Lorenzová - ředitelka SŠ a gymnázium Plasy
Bohumír Kopecký - ředitel SPŠ Klatovy
Václav Vogeltanz - ředitel Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

Pavel Janus - ředitel Integrovaná střední škola techniká a ekonomická, Sokolov
Jan Lacina - ředitel SPŠ a VOŠ, Chomutov
Milan Timko - ředitel SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín
Milosalv Pileček - ředitel VOŠ, SPŠ, SOŠ, Strakonice
Jaroslav Koreš - ředitel SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice
Jan Šindelář - VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice