Život na fakultě

Užíváme si školu,
Plzeň a celý svět

Jsme nadšeni, že se v našich posluchárnách po celý rok setkávají vyučující se studenty všech generací a nejrůznějších zájmů. Inspirace, nápady a tvůrčí energie pak hravě překonávají hranice univerzitního kampusu.

Život na fakultě

Fakulta pro své studenty každoroční pořádá akce, které se uskuteční jak v rámci celé univerzity, tak pouze pro studenty naší fakulty. Na začátku semestru jsou pro studenty prvních ročníků připravené seznamovací akce v kampusu fakulty. Studenti se tak mohou setkat v přátelském, neformálním prostředí se svými staršími spolužáky, a také s děkanem fakulty při koncertě studentských kapel. 

Během celého studia jsou pro studenty pořádány zájezdy a soutěže s Katedrou tělesné výchovy a sportu. Během prázdnin pořádá univerzita Letní školy a naše Katedra tělesné výchovy a sportu příměstské tábory, při jejichž realizaci se můžete zapojit také vy.