Historie FST

1949

Vysoká škola strojní a elektrotechnická (VŠSE) zahajuje výuku jako pobočka ČVUT v Praze

1950

Z VŠSE se stává samostatná fakulta s vlastní vedením.
Pro správu vysoké školy byl zřízen děkanský úřad (děkanát).

1953

Z VŠSE se stává samostatná vysoká škola.
V čele je rektor a rada vysoké školy. Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy byl změněn na rektorský úřad (rektorát).

1954

První slavnostní vyřazení absolventů VŠSE v Plzni

1960

Rozdělení na Fakultu strojní a Fakultu elektrotechnickou. Stalo se tak vládním nařízením č. 120/1960 Sb. Prvním děkanem se stal Prof. Ing. J.Bukovský, D.C.Ae.

1985

Položení základního kamene budovy VŠSE v univerzitním areálu "Zelený trojúhelník" na Borských polích

1991

Uzákoněn vznik Západočeské univerzity se sídlem v Plzni

1992

První katedry Fakulty strojní se stěhují do nového univerzitního areálu v Plzni na Borech

2015

Zahájení provozu výzkumného centra RTI - Regionální technologický institut

2018

Frézovací hlava nové generace "Kraken" - zlatá medaile na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně za inovaci ve strojírenství

2018, 2019

Ocenění Škola doporučená zaměstnavateli - 3. místo v rámci republikového hodnocení. 1. v Čechách

2019

Získání ocenění HR Excellence in Research

Jak vznikala FAKULTA STROJNÍ?

Fakulta strojní vznikla v roce 1949 jako potřebná vysokoškolská výuka techniky v Plzni. Bylo tomu tak díky potřeby rozvoje tehdejších Škodových závodů. Společně s dnešní Fakultou elektrotechnickou položily základy vzniku dnešní Západočeské univerzity v Plzni, která vznikla sloučením s Fakultou pedagogickou v roce 1991. Je tak jednou z nejstarších fakult univerzity. Je umístěna v novém univerzitním areálu, který byl v roce 1992 uveden do provozu v Plzni na Borech.