Strategie Fakulty strojní

Naším hlavním úkolem je připravit studenty na budoucnost a profese, které se dnes velmi dynamicky vyvíjejí. Naučit je pracovat tak, aby v nich obstáli napřič všemi odvětvími, kterých se strojařina dotýká.

Žijeme v moderním světě, v němž velmi důležitou roli hrají technologie, inteligentní výrobní systémy, nové materiály a zároveň se ztrácejí pevné hranice mezi jednotlivými odvětvími. Strojařina se prolíná napříč všemi obory a naši studenti na to musí být připraveni. Učíme je vymýšlet a vytvářet nové pokrokové možnosti a řešení, která pomohou v rozvoji výrobním podnikům i koncových uživatelů. 

Naše 2 výzkumná centra a 6 odborných kateder usiluje o rozvoj a inovaci v oblasti vědy a výzkumu, které lze aplikovat pro potřeby praxe, kde naleznou patřičné využití.
Průmysl 4.0 není jen o rozvoji v průmyslových odvětví, ale také o rozvoji celé společnosti, jejíž jsme součástí.

Vše, co může budoucnost přinést dobrého a prospěšného, závisí na našich znalostech a odvaze.