diplom3_web

Vzdělání pro život

Pro naše studenty zajišťujeme  kvalitní vzdělání, rozvíjíme jejich schopnosti a ukazujeme možné cesty vpřed, aby mohli dobýt svět kolem sebe.

Alma mater tisícovek ÚSPĚŠNÝCH studentů

Fakulta strojní je jednou z nejstarších plzeňských fakult, svou nepostradatelnou pozici v industriálním městě dokazuje již přes 70 let. Dlouholetá tradice strojních Škodových závodů v Plzni  položila výborné základy technickému vzdělávání, které společně s nejmodernějšími technologiemi a poznatky daly prostor pro vznik moderní otevřené vzdělávací instituce uznávané v oblasti vědy a výzkumu a vyhledávané předními společnostmi ke společné spolupráci.

Fakulta strojní v akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří mají 100% uplatnění na trhu práce. Inspiraci na náplň studijních oborů čerpá především ze spolupráce s průmyslovou praxí a spolupráce se zahraničními i tuzemskými univerzitami.

Fakulta má desítky kontaktů s univerzitami po celém světě. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim pedagogům i studentům práci či studium v zahraniční na univerzitách i v podnicích a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.

Fakulta strojní má akreditovány výzkumné programy i doktorské studijní programy. Může provádět také habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.